10 lucruri pe care zilnic le facem greșit

spalatorie haineDe la sp?latul mâinilor, help pân? la statul pe scaun, pill lucruri banale pe care le facem zilnic pot s? creasc? riscul apari?iei bolilor ?i, story pe termen lung, s? scad? speran?a de via?? dac? nu sunt realizate corect.

De la sp?latul pe din?i ?i pân? la exerci?iile fizice, to?i avem obiceiuri pe care le repet?m zilnic, îns? doar pentru c? facem lucrurile într-un anumit fel, în fiecare zi, nu înseamn? c? o facem corect. Astfel a fost alc?tuit? o list? cu cele mai frecvente gre?eli pe care le facem zilnic ?i modul în care am putea s? le îmbun?t??im.

1. Respiratul. Respir?m de aproximativ 17.000 de ori în fiecare zi ?i totu?i s-ar putea s? o facem gre?it. Exper?ii recomand? s? inspir?m mai rar ?i mai adânc. Respira?ia diafragmatic? sau abdominal? ajut? la reducerea stresului, scade tensiunea ?i îmbun?t??e?te performan?ele sportive, ajutând la cre?terea rezisten?ei ?i sc?derea oboselii. Marea majoritate a oamenilor respir? costal, toracic, dar îmbun?t??irea acestui proces ne poate face s? ne sim?im mai bine ?i s? fim mai odihni?i.

2. Sp?latul pe din?i. În primul rând, oamenii de ?tiin?? spun c? nu este recomandat s? ne sp?l?m pe din?i imediat dup? ce am b?ut sau am mâncat alimente sau b?uturi acide, pentru c? nu am face decât s? ajut?m acizii s? atace smal?ul. În schimb, ar trebui s? a?tept?m jum?tate de or?, sau s? ne cl?tim pur ?i simplu gura cu ap? rece. În general, e recomandat s? ne sp?l?m pe din?i câte dou? minute, de fiecare dat?, cu o periu?? moale, care s? nu deterioreze din?ii sau gingiile.

3. Du?ul. Sp?latul p?rului cu ?ampon de prea multe ori pe s?pt?mân? poate s? aib? mai multe efecte negative decât pozitive. ?amponarea excesiv? înl?tur? sebumul, un ulei important secretat de glandele sebacee, fapt care ar putea s? fac? p?rul mai gras decât era. În cazul înl?tur?rii sebumului, glandele sebacee compenseaz? ?i produc mai mult decât este cazul. În alt? ordine de idei, s-ar putea s? st?m prea mult în baie, spun oamenii de ?tiin??. Un du? fierbinte de 20 de minute usuc? pielea, consum? aproximativ 65 de litri de ap? ?i înl?tur? multe din “bacteriile bune”.

4. Epilatul. În primul rând, mitul c? epilatul frecvent ar face p?rul s? creasc? mai gros ?i mai des nu este adev?rat, spun cercet?torii. Apoi, este recomandat s? ne preg?tim pielea folosind creme ?i tehnicile potrivite de hidratare ?i înc?lzire, pentru c? lama poate s? strice aspectul pielii de pe picioare sau din zonele sensibile. În final, exper?ii recomand? epilatul seara ?i nu diminea?a, înainte s? ie?im din cas?, pentru c? procesul las? fa?a foarte sensibil?.

5. Sp?latul pe mâini. Conform studiilor, doar 5% dintre americani se spal? corect pe mâini, a?a c? sunt ?anse destul de mari s? facem parte din categoria celor care gre?esc. De?i “instruc?iunile” par foarte simple, recomandarea fiind s? folosim ap? cald? ?i s?pun ?i s? ne frec?m mâinile între ele timp de 20 de secunde, procesul implic? multe detalii de care s-ar putea s? nu ?inem cont. Spre exemplu, s?punurile antibacteriene folosesc substan?e ca triclosanul (în s?punurile lichide), sau triclocarbanul (în cele solide), care pot provoca rezisten?? la antibiotice ?i chiar dezechilibre hormonale, iar studiile arat? c? s?punurile antibacteriene nu sunt mai eficiente decât cele normale în prevenirea bolilor. În ultimul rând, uscarea mâinilor trebuie s? dureze minimum 15 secunde, dac? folosim prosoape de hârtie, sau 45 de secunde dac? folosim un usc?tor electric.

6. Mâncatul. În primul rând, cercet?torii spun c? mitul conform c?ruia mâncatul micului dejun în fiecare zi previne îngr??area este fals. Apoi, se pare c? mânc?m prea mult? carne ?i produse de tip fast-food, care, folosite în exces, sunt d?un?toare. Exper?ii avertizeaz? ?i asupra vitezei cu care mânc?m. Aparent, dac? mânc?m prea repede, putem s? bloc?m anumite semnale chimice naturale ale organismului ?i s? consum?m mai mult decât este cazul, ceea ce duce la un risc ridicat de obezitate.

7. Exerci?iile fizice. Stretchingul, întinderea înainte de exerci?ii, ar putea s? fie d?un?toare, în loc s? ajute, din cauza faptului c? sl?be?te temporar mu?chii ?i, aparent, nu reduce nici febra muscular?. Cât despre exerci?ii în sine, se pare c? ridicatul unor greut??i mai u?oare, de mai multe ori, nu ajut? la sl?bit mai mult decât exerci?iile care implic? pu?ine repet?ri cu greut??i mai grele, iar exerci?iile fizice în exces, în special ridicatul greut??ilor, nu ajut? la sl?bit deloc.

8. Sp?latul rufelor. Cercet?torii recomand? cur??area ma?inii de sp?lat, care ar putea s? aib? urme de E. coli sau materii fecale, din cauza reziduurilor de pe haine ?i în special de pe lenjerie. O alt? gre?eal? frecvent? este legat? de separarea hainelor în suficiente categorii ?i sp?larea lor conform instruc?iunilor, sau înc?rcarea ma?inii de sp?lat cu prea multe sau prea pu?ine haine, fapt care afecteaz? ?i calitatea sp?l?rii, ?i buna func?ionare a aparatului.

9. Statul pe scaun. Statul pe scaun mai mult de câteva ore pe zi poate s? scurteze semnificativ speran?a de via?? prin cre?terea riscului de îmboln?vire de diabet sau de boli cardiovasculare. Chiar ?i în cazul persoanelor care fac mi?care zilnic, statul pe scaun la birou are acelea?i efecte negative asupra s?n?t??ii. Oamenii de ?tiin?? recomand? birouri la care se st? în picioare, sau ridicarea de pe scaun la fiecare ocazie pe care o avem.

10. Somnul. Dormim aproape o treime din via??, a?a c? am putea crede c? nu avem cum s? gre?im. Totu?i, conform cercet?rilor, peste 70 de milioane de americani nu respect? toate recomand?rile legate de somn, fapt care le-ar putea afecta memoria, capacitatea de a înv??a, creativitatea, productivitatea ?i abilit??ile emo?ionale. Num?rul de ore pe care ar trebui s? le dormim în fiecare sear? e afectat de numero?i factori, ca vârsta, sexul, activitatea pe care urmeaz? s? o desf??ur?m, etc.

Oamenii de ?tiin?? spun c? dormitul mai pu?in, dar ?i mai mult decât necesarul organismului cre?te riscul apari?iei problemelor de s?n?tate ?i, pe termen lung, scade speran?a de via??. Cercet?torii recomand? exerci?iile fizice, oprirea telefoanelor mobile ?i autosugestia, p?c?lirea organismului c? e obosit, înainte de culcare.

Sursa

Comentarii

comentarii