Mama păpușilor Muppets a murit

Mar?i, clinic co-creatoarea p?pu?ilor Muppets, nurse Jane Henson, help a decedat în urma unei lupte aprige cu cancerul.

?tirea a fost confirmat? de compania Jim Henson.

Jane Henson ?i so?ul ei, Jim, s-au cunoscut la Universitatea Maryland, în 1950. Au devenit întâi parteneri de crea?ie, primul lor proiect fiind „Sam and Friends”. Creatorii au început îns? s? ias? împreun? câ?iva ani mai târziu, când Jim s-a întors din Europa, unde studiase teatru de p?pu?i.

Au lansat celebrul show Muppets în anii 70. De?i aveau patru copii împreun?, cei doi s-au desp?r?it în 1986. Au r?mas îns? împreun? ?i parteneri pân? în 1990, când Jim a murit.

Sursa

Comentarii

comentarii