16 proiecte importante pentru Pașcani. Ședința este programată vineri, 28 aprilie

Ședință importantă la Pașcani. Vineri, 28 aprilie, începând cu ora 10,00, aleșii locali sunt așteptați să dezbată și să votezele cele 16 proiecte propuse de către primarul Dumitru Pantazi, dar și de vicepriamrul Gabriela Nedelcu. 

Pe ordinea de zi sunt proiecte ce prevădăm organizare de evenimente sportive, aprobare pentru construirea unor case pentru două familii nevoiașe, un spațiu pentru un partid politic dar și altele. Lista poate fi consultatămai jos.

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Poiectului de activitate „Educație și sănătate prin practicarea artelor marțiale – stil Qwan Ki Do” – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție de consilier juridic din cadrul aparatuluide specialitate al primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transformarea unei funcții contractuale vacante de referent din cadrul Cantinei de Ajutor Social Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, jud. Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafața de teren înscrisă la poziția 653 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu titlu gratuit, a terenului situat în str. Morilor (loturile 4, 8, 20 și 24), în vederea construcției a două căsuțe de tip familial, pe toată durata existenței clădirilor – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea directă a spațiului disponibil nr. 26, situat la parterul imobilului din str. Ștefan cel Mare nr. 7, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 30 din 30.04.2001 privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1000 m.p. pentru construcția de locuințe – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Pașcani, Consilului Local al Municipiului Pașcani, Primarului Municipiului Pașcani și/sau Comisiei Locale de Fond Funciar Pașcani în dosarele civile aflate pe rolul instantelor judecătorești din România, prezente și viitoare, în care acestea sunt parte în proces – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pașcani a unor bunuri-mijloace fixe, aflate în administrarea Liceului Teoretic „Miron Costin” Pașcani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și, după caz, valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, pe anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani, pentru trimestrul I al anului 2017  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de investiții ale S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Comentarii

comentarii