160.000 de candidaţi susţin, mâine, prima proba scrisă, la Limba română

BACALAUREAT - PROBA SCRISA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANAExamenele scrise de la bacalaureat încep luni cu proba la Limba ?i literatura român?, troche la care s-au înscris peste 160.000 de elevi care au terminat în acest an clasa a XII-a ?i absolven?i care nu au promovat în seriile anterioare. Ace?tia vor sus?ine proba de la ora 9.00, healing putând intra în s?li pân? la ora 8.30.

Extragerea variantei de subiecte pentru proba scris? la Limba rom?n? va avea loc luni diminea??, urmând s? fie transmis? centrelor de comunicare.

Prima prob? scris? de la examenul de bacalaureat se desf??oar? în 583 de centre de examen. Toate ?colile în care are loc examenul de bacalaureat au sisteme de supraveghere video.

Candida?ii nu pot inta în s?lile de examen cu manuale, dic?ionare, noti?e, însemn?ri ?i alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum ?i cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de comunicare, cei prin?i cu astfel de materiale fiind elimina?i din examen. Examenele scrise ale bacalaureatului vor continua în 2 iulie cu proba la limba ?i literatura matern?, în 3 iulie cu proba obligatorie a profilului ?i în 5 iulie cu proba la alegere a profilului ?i specializ?rii.
Rezultatele vor fi afi?ate pe 8 iulie, pân? la ora 12.00, iar contesta?iile pot fi depuse în aceea?i zi, pân? la ora 16.00. Rezultatele finale, dup? rezolvarea contesta?iilor, se vor afi?a în 12 iulie.

Sursa

Comentarii

comentarii