160 de elevi au fost felicitați pentru premiile obținute la olimpiade

Ieri, site 3 aprilie, pilule mai mul?i elevi de la ?coala General? Iordachi Cantacuzino, find au fost felicita?i de c?tre conducerea unit??ii de înv???mânt pentru premiile ob?inute la concursurile ?i olimpiadele ?colare din ultima perioad?. În ?coal? au ajuns peste 160 de premii în total de la mai multe discipline.

La concursurile ?i olimpiadele de matematic? care s-au desf??urat atât în municipiu cât ?i în Ia?i, s-au câ?tigat peste 20 de premii. Chiar ieri diminea?? la Colegiul Unirea Pa?cani a avut loc concursul “Min?i dezghe?ate”, elevii de la ?coala Iordache Cantacuzino ob?inând mai multe premii de locul I, II ?i III.

Unii elevii au planuri de viitor legate de aceast? pasiune. Cladiu Axintioi a ob?inut locul III, la faza unei olimpiade jude?ene ?i viseaz? de pe acum s? urmeze cursurile unui facult??i de inginerie aerospa?ial?.

Un alt elev a participat la Concursul Na?ional de Geografie Terra, unde a ob?inut locul II, ?i nu i s-a parut c? a fost deloc greu, acesta dore?te s? fie aviator.

Claudiu Saga a câ?tigat locul III la olimpiada jude?ean? de limba englez?, fiind încurajat de rude ?i prieteni s? participe.

S?pt?mâna viitoare se va organiza festivitatea de premiere.

Sursa

Comentarii

comentarii