17 medalii obținute de „Clubul Sportiv LONG HO Paşcani” la „Campionatul Naţional de Qwan Ki Do şi Co Vo Dao” de la Roman!

În acest weekend, cialis 6 ?i 7 aprilie 2013, „Federa?ia Român? de Arte Mar?iale” în colaborare cu „Clubul Sportiv BAO Roman” au organizat „Campionatul Na?ional de Qwan Ki Do ?i Co Vo Dao” – seniori. Concursul s-a desf??urat în ora?ul Roman, iar printre participan?i s-au num?rat ?i „Clubul Sportiv LONG HO Pa?cani”.

În num?r de 22 de participan?i (18 sportivi, 2 arbitri ?i 2 antrenori), p??c?nenii au participat la 16 categorii (din cele 20 de categorii), la finalul competi?iei reu?ind s? ob?in?  6 medalii de aur, 7 medalii de argint ?i 4 medalii de bronz. Câ?tig?torii au fost:

LOCUL I

 • Flocea Violeta – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Boghean Alexandru – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Pîrju Ionu? – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Grigora? Simona – proba de tehnic? la categoria arme de lemn centuri negre
 • Echipa de lupt? grade b?ie?i, format? din: Cî?lariu ?tefan, Toma Eduard, S?car? Andrei, Vintil? Sebastian

LOCUL II

 • Larion M?d?lina – proba de tehnic? la cetegoria centuri negre
 • Rusu R?zvan – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Grigora? Simona – proba de tehnic? la categoria arme cu lam? ?i arme rare centuri negre
 • Zamosteanu Tiberiu – proba de tehnic? la categoria arme cu lam? ?i arme rare centuri negre
 • Echipa de lupt? grade fete, format? din: Hen Laura ?i Reu? Laura
 • Echipa de lupt? centuri negre fete, format? din: Grigora? Simona, Ancu?a Ana Maria, Larion M?d?lina
 • Echipa de lupt? centuri negre b?ie?i, format? din: Ionescu Mihai, Pîrju Ionu?, Simon Robert, Boghean Alexandru

LOCUL III

 • Grigora? Simona – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Zamosteanu Tiberiu – proba de tehnic? la categoria centuri negre
 • Reu? Laura – proba de lupt? arme tradi?ionale grade
 • Ionescu Mihai – proba de lupt? arme tradi?ionale centuri negre

Men?ion?m c? la „Campionatul Na?ional de Qwan Ki Do ?i Co Vo Dao” au participat 230 de sportivi, din 21 de cluburi, din ?ar?.

Comentarii

comentarii