18 proiecte vor fi discutate la ședința Consiliului Local

consiliu-local-pascaniJoi, ailment 31 iulie 2014, order primarul Dumitru Pantazi i-a convocat pe consilierii locali la ?edin?a ordinar? a legislativului local aferent? lunii. Printre subiectele de pe ordinea de zi se num?r? 18 proiecte de hot?râre

Dou? dintre aceste proiecte prezint? o importan?? deosebit?, respectiv proiectul de hot?râre privind aprobarea impozitelor ?i taxelor locale  în municipiul Pa?cani pentru anul 2015, dar ?i regulamentul pentru acordarea scutirii de la plata obliga?iilor fiscale  accesorii, aferente impozitelor ?i taxelor locale. Alte proiecte ce vor fi dezb?tute în ?edin?a Consiliului Local sunt proiectul de hot?râre privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al municipiului Pa?cani ?i a Programului obiectivelor de investi?ii, cu finan?are de la bugetul local ?i alte surse de finan?are, pentru anul 2014, proiectul de hot?râre privind rectificarea bugetului împrumuturilor interne ?i a listei de investi?ii pentru anul 2014, dar ?i proiectul de hot?râre privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani ?i a Listei de investi?ii pe anul 2014

Sursa

Comentarii

comentarii