Manifestări în Capitală: Basarabia vrea unirea cu România!

unireMar?ul la care particip? mii de persoane, patient printre care ?i cet??eni moldoveni  a început în Pia?a Victoria si are ca punct final  Palatul Parlamentului,  unde vor afi?a un steag tricolor de peste 1.000 de metri p?tra?i.

,,Acela?i sânge, aceea?i ?ar?, români am fost cu to?i odinioar?”, ,,Sângele ap? nu se face. Unire!”  sunt doar câteva  dintre mesajele scandate în aceasta dup?-amiaz? în Bucure?ti.

Reprezentan?ii ,,Platformei Civice Ac?iunea 2012″ justific? alegerea Palatului Parlament ca destina?ie a mar?ului întrucât aici: “va intra în dezbatere legea pentru apropierea celor dou? state române?ti, semnat? de peste 117.000 de români”.

Sursa

 

Comentarii

comentarii