S-a aruncat de la etajul 30, la îndemnul profesoarei

61409115Un b?iat în vârst? de 10 ani, diagnosis din districtul Jingjian, and din China, s-a aruncat de la etajul 30, dup? ce o profesoar? i-a spus s? fac? asta.

Acesta fusese pedepsit pentru c? a vorbit în timpul orei ?i a fost pus s? scrie 1000 de caractere prin intermediul c?rora s? se scuze. Când a v?zut c? b?iatul nu ?i-a îndeplinit sarcina, profesoara i-a spus s? se arunce de la etaj, conform spuselor colegilor b?iatului.

B?iatul a c?zut pe o ma?in? parcat? lâng? cl?direa de unde s-a aruncat. Pe caietul copilului era scris: „Doamna profesoar?, nu pot s? o fac. Am ezitat de câteva ori când am încercat s? sar de pe cl?dire”.

Un reprezentant al Poli?iei a declarat c? ancheta privind acest caz este în curs de desf??urare.

Sursa

Comentarii

comentarii