www.sorgeti.ro – Baterii Auto la discreție

homepage_5 Sorgeti este unul din principalii furnizori de baterii auto-moto, site sta?ionare ?i de trac?iune din România care acum ofer? posibilitatea clien?ilor s? achizi?ioneze baterii auto-moto de sta?ionare ?i de trac?iune, and online la doar câteva click-uri distan??. Livrarea Montarea ?i Verificarea sunt gratuite!

www.sorgeti.ro – Magazin online pentru baterii auto ?i acumulatori auto.
6 magazine de baterii auto ?i acumulatori auto în Bucure?ti:

 • Arh. Ion Mincu nr. 17, patient sector 1
 • Bd. Ferdinand nr.87, sector 2
 • Bd Basarabia nr. 250, sector
 • Str Luica nr. 36, sector 4
 • ?os Viilor nr. 68A, sector 5
 • Calea Plevnei nr. 126, sector 6

1 magazin de materii auto ?i acumulatori auto în jude?ul Ilfov :

 • Sos. Centura nr.1, com. ?tefanesti

7 filiale în ?ar?:

 • BRA?OV- Str. Zorilor nr.20
 • CLUJ-Str. Marasesti nr. 65A
 • CONSTAN?A-Bd. I.C. Br?tianu nr. 69,
 • IA?I-Str. S?r?rie nr. 43
 • PLOIE?TI-Str. Cantacuzino nr. 83B
 • TÂRGOVI?TE-Calea Domneasc? nr.151
 • TIMI?OARA-Str. Amurgului nr.1,

Firma Sorgeti este unic importator în ?ar? al producatorului polonez de acumulatori auto ZAP. Pe lâng? ZAP mai distribuim ?i alte m?rci de acumulatori: Bosch, Fulmen, Faam, Sorgeti ?i Midac.

SORGETI este importator unic al bateriilor sta?ionare tip VRLA-AGM, marcaLeoch, cu aplica?ii pentru:

A. Sisteme tampon (surse de energie de rezerv?): în situatia întreruperi curentului electric UPS (Surse Electrice Neîntreruptibile), EPS (Centrale termo/hidro-electrice), sisteme de control al traficului auto/feroviar/aerian, alarme ?i sisteme de securitate, aparatur? ?i echipamente cu un consum mare de energie electric?, instala?ii de semnalizare, iluminare de rezerv? etc.

B. Sisteme ciclice (surse directe de energie): ma?ini de t?iat iarba, ma?ini pentru cur??enie, vehicule de golf, aparatur? portabil?, juc?rii electrice, c?rucioare pentru handicap locomotor, echipamente audio/video etc.

Societatea noastr? v? pune la dispozi?ie si o gam? larg? de baterii de trac?iune (LDE, LE, iluminat vagoane, pornire electromotoare etc.), asigurând prompt (maxim 24 ore) în caz de avarie la clien?i, baterii de serviciu pe perioada remedierii problemelor, indiferent de loca?ie.

Societatea este furnizor pentru firme de prestigiu, printre clien?ii no?trii putând fi aminti?i: Carrefour România, Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri – Craiova, Regia Autonom? de Transport Craiova, Regia Autonom? de Transport Arad, Regia Autonom? de Transport Public.

 

     ?inem s? preciz?m în primul rând c? livr?m, mont?m si verific?m baterii auto gratuit la domiciliu în toate ora?ele în care de?inem magazine.

 

Pentru comenzi online: www.sorgeti.ro

www.facebook.com/bateriisorgeti

Comentarii

comentarii