28 Februarie – zi de sărbătoare pentru pompieri

Pompierii din toat? ?ara celebreaz? joi, troche 28 februarie, stuff ziua Protec?iei Civile, prostate înfiin?at? în România, pe 28 februarie 1933, când Regele Carol al II-lea a semnat un document prin care Ap?rarea Civil? din România a devenit o arm? de sine st?t?toare.

Pompierii din Pa?cani, Hârl?u, Târgu Frumos ?i Ia?i, vor participa la activi???ile organizate de Inspectoratul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? (ISU)“Mihail Grigore Sturdza” al Jude?ului Ia?i, cu prilejul acestei zile semnificative.

Potrivit declara?iilor colonelului Sandu Vornicu, cu ocazia “Zilei Por?ilor Deschise”, ziua de 28 februarie va fi s?rb?torit? ?i de subunitatea din Pa?cani ?i o parte din angaja?ii ISU vor participa la întrecerile sportive organizate de c?tre Inspectorat, la Ia?i, “Ziua Protec?iei Civile” fiind o zi special? pentru to?i pompierii p??c?neni.

Într-un comunicat de pres?, trimis pe adresa redac?iei apar activit??ile care vor avea loc la nivelul ISU Ia?i de “Ziua Protectiei Civile”. Printre acestea se num?r? ?i „Ziua Por?ilor Deschise”, în subunit??ile proprii din municipiile Ia?i, Pa?cani ?i din ora?ele Târgu Frumos ?i Hârl?u – 28.02.2013, orele 900-1600.

Organizarea ?i desf??urarea unei misiuni de distrugere a muni?iei neexplodate, organizarea de întreceri sportive în cadrul “Cupei Protec?iei Civile”, organizarea ?i desf??urarea unor exerci?ii demonstrative de interven?ie la urgen?? radiologic? ?i la accident în care sunt implicate substan?e chimice periculoase, organizarea unei expozi?ii cu tehnica de protec?ie civil? din dotarea I.S.U.J. Ia?i, toate sunt activit??i ce se vor desf??ura în jude?.

Sursa

Comentarii

comentarii