35 de elevi din școlile pășcănene vor beneficia de programul Euro 200!

eleviUn num?r de 35 de elevi din unit??ile de înv???mânt din municipiul Pa?cani vor beneficia de programul Euro 200. Prin acest program tinerii care provin din familii cu probleme sociale au ?ansa s? primeasc? un ajutor financiar din partea statului în vederea achizi?ion?rii de calculatoare, story scrie newspascani.com.

Beneficiarii sunt elevi din înv???mântul de stat sau particular acreditat, în vârst? de pân? la 26 de ani. Familiile acestora trebuie s? aib? venituri brute lunare de maxim 76 de lei pe membru de familie.

Directorii unit??ilor de înv???mânt au primit ast?zi tichetele din partea conducerii Inspectoratului ?colar Jude?ean.

În Târgu-Frumos au fost distribuite 17 tichete în urma centraliz?rii cererilor venite.

Sursa

Comentarii

comentarii