5.000 de posturi vor fi scoase la concurs

politiaFunc?ionarii din Ministerul Afacerilor Interne anun?? c?, sovaldi sale în urm?toarea perioad?, for sale ar urma s? fie scoase la concurs înc? 5.000 de posturi pentru speciali?ti ?i agen?i de ordine public? în condi?iile în care MAI are un deficit de peste 16.000 de posturi dup? pension?rile masive din sistem.

Din cele aproximativ 5.000 de posturi care urmeaz? s? fie scoase la concurs, purchase cele mai multe vor fi la Poli?ia Român?, structura cu cel mai mare deficit de personal. Încadrarea celor 5.000 de oameni ar putea fi cea mai mare campanie de angaj?ri organizat? vreodat? de Ministerul Afacerilor Interne.

Chiar ?i dup? angaj?rile masive atât a absolven?ilor Academiei de Poli?ie ?i a celor dou? ?coli de poli?ie de la Câmpina ?i de la Cluj cât ?i a angaj?rilor din surs? extern? a persoanlor care nu au absolvit unit??ile de înv???mânt administrate de MAI, deficitul de personal este de aproximativ 16.000 de posturi, arat? biroul de pres? al institu?iei.

Cel mai mare deficit de personal se înregistreaz? la Inspectoratul General al Poli?iei Române, urmat de Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? ?i de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Îîn luna martie au fost încadra?i 2.980 de subofi?eri din surs? extern?, dintre care numai 1.726 în Poli?ia Român?.

De asemenea, în iulie, Ministerul Afacerilor Interne a încadrat 1.454 de ofi?eri, agen?i de poli?ie ?i subofi?eri, reprezentând promo?ia 2016 a institu?iilor de înv???mânt ale Ministerului Afacerilor Interne, arat? oficialii institu?iei.

Au fost ini?iate ?i procedurile pentru încadrarea a 663 de posturi de personal contractual.

Unit??ile de înv???mânt ale MAI func?ioneaz? la capacitate maxim?, iar în anul ?colar/universitar care începe în toamn?, oferta educa?ional? a institu?iilor de înv???mânt ale Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat? cu 674 de locuri, de la 1.676 în anul 2015, la 2.350 de locuri.

Comentarii

comentarii