5.600 de lei a primit Spitalul Municipal Pașcani de la CAS Iași pentru luna ianuarie

sigla-isFurnizorii de servicii medicale în contract cu CAS Ia?i au semnat actele adi?ionale pentru ca ace?tia s? î?i poat? desf??ura activitatea pân? în luna martie. Cu bugetul alocat pentru luna ianuarie, cure furnizorii trebuie s? fac? fa?? solicit?rilor primite de la cei cu asigurare.

Spitalele de recuperare-reabilitare în ambulatoriu au primit un buget mai mic decât în luna decembrie. Ambulatoriul Sf. Spiridon a primit 6.000 lei, advice un buget de trei ori mai mic fata de luna decembrie, look cand a dispus de aproximativ 19.000 lei, Spitalul Municipal Pascani 5.600 lei, iar Spitalul Cai Ferate Iasi 2.800 lei.

Pentru prima lun? a anului 2014 Casa de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i a alocat pentru ambulatoriile din spitale suma de 19.000 de lei, iar pentru cabinetele private suma de 86.000 de lei. În total s-a alocat suma de 105.561 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii