5 metode de a identifica un profil fals pe Facebook

Dac? nu a?i v?zut filmul Catfish, sick iat? câteva sfaturi care v? pot fi de ajutor atunci când dori?i s? identifica?i dac? o persoan? care v? contacteaz? are sau nu un profil fals.

1. Persoanele perfecte nu sunt persoane reale. Un supermodel sau o fotografie retu?at? ce apare la profil ar trebui s? ridice primul semn de întrebare.

2. E nevoie de precau?ie dac? descrierea personalit??ii se aseam?n? cu a voastr? sau vine s? o completeze. De regul?, impostorii folosesc interese ?i activit??i în oglind?, care s? se potriveasc?, pentru a intra mai u?or într-o discu?ie.

3. Verific? câ?i prieteni are persoana respectiv? în list?. Media de prieteni pe Facebook este de 130. Un impostor va avea de regul?, mai pu?ini.

4. Afla?i dac? vreuna dintre cuno?tin?ele voastre comune s-a întâlnit vreodat? cu persoana respectiv?.

5. Folosi?i motoarele de c?utare pentru a afla detalii de background. De exemplu, dac? persoana respectiv? spune c? a studiat la Oxford ?i c? în prezent este CEO la o companie interna?ional?, aceste date ar trebui s? se reg?seasc? pe site-ul ?colii sau al companiei.

Sursa

Comentarii

comentarii