5 sfaturi de urmat cand va luati o casa

Tot mai multe familii ?i-au cump?rat sau vor s?-?i achizi?ioneze apartamente. Ca s? nu c?de?i în capcana constructorilor, health a fo?tilor proprietari sau chiar a vecinilor, Radu Opaina, pre?edintele Federa?iei Asocia?iilor de Proprietari din România, v? spune la ce s? fi?i aten?i când v? lua?i o locuin??.

1. În primul rând, când merge?i s? vede?i apartamentul, uita?i-v? pe listele de la între?inere. A?a ve?i vedea dac? cel de la care vre?i s? cump?ra?i casa are sau nu restan?e.

2. Intra?i în vorb? cu vecinii ca s? afla?i ce probleme sunt la bloc. Dac? sunt multe restan?e sau exist? mul?i r?u-platnici, gândi?i-v? de dou? ori înainte de a semna contractul de vânzare-cump?rare, ca s? nu existe riscul s? r?mâne?i f?r? utilit??i.

3. Dac? ve?i achizi?iona un apartament într-un bloc vechi, uita?i- v? cu aten?ie la felul cum arat? scara ?i mai ales palierul unde e situat? locuin?a. Dac? e mizerie ?i debandad?, e clar c? vecinii nu sunt ordona?i ?i nu le place cur??enia.

4. Dac? apartamentul e situat într-un bloc nou, verifica?i cu aten?ie structura acestuia. Merge?i la subsol s? vede?i dac? e totul în regul?, uita?i- v? bine la grinzi ?i la pere?ii de rezisten??, s? nu fie avaria?i. Cere?i pre?edintelui asocia?iei cartea tehnic? a construc?iei.

5. Aten?ie la locuin?ele din blocurile noi. Teoretic, aici trebuie s? achita?i mai pu?in la între?inere decât într-unul vechi. E normal s? pl?ti?i propor?ional cu suprafa?a pe care o ocupa?i. Cheltuielile comune, lift, salariile pre?edintelui ?i administratorului, se împart între locatari ?i cel care de?ine restul apartamentelor. Aceste detalii vi se pot trece în contract. Dac? cineva v? imput? sume la între?inere, v? fur?.

Sursa

Comentarii

comentarii