6 moduri în care bărbații își rănesc femeile involuntar


Psihologii care au cupluri în terapie spun c? rareori trece o s?pt?mân? f?r? ca un b?rbat s? nu fac? sau s? nu spun? ceva care o r?ne?te pe so?ia lui. Nu vorbim aici despre violen?a domestic?, discount ci despre multele ?i micile sau marile lucruri care le r?nesc pe femei ?i pe care rareori partenerii nu le con?tientizeaz?.

1. Te critic? des (nu neap?rat în mod direct)

Tu te preg?te?ti suflete?te s? probezi costumul de baie, pharm pentru c? urmeaz? s? pleca?i într-o vacan??, drug iar el trece pe lâng? tine, te ciupe?te dr?g?stos în zona taliei ?i remarc? nevinovat (?) – ”Ar trebui s? avem grij? ce mânc?m la italienii ??tia: pastele îngra?? tare!” Traducerea ta: ”E?ti gras? ?i urât?”.
Dac? în s?pt?mâna urm?toare îl anun?i c? te vei duce la sal?, este posibil s? te treze?ti cu o remarc? de genul – ”De ce, pufule? (pisicu?a, iubi sau cum te mai alint? el), te-ai plictisit de campionatul de shopping ?i vrei s? devii campioan? la fitness sau ceva?” Spus?, fire?te, pe un ton glume?, care ?ie nu î?i pic? bine.

2. Nu acord? aten?ie ideilor tale

Un vechi banc spunea ”Când un b?rbat deschide portiera ma?inii pentru o femeie, una dintre cele dou? e nou?”. Un sâmbure de adev?r exist? aici. Dup? câ?iva ani de rela?ie, pare c? singura cale de a-i capta interesul este s? te transformi în televizor. O femeie este profund afectat? de lipsa de aten?ie a so?ului, pe care o traduce prin lips? de interes pentru problemele ei. Pentru mul?i b?rba?i îns?, uitatul la televizor este o modalitate de decompresie, dup? o zi grea.

3. Încearc? s?-?i explice care e problema, în loc s? te sprijine

Tu a?tep?i de la el s? te asculte, s? te în?eleag?, s? te consoloze, doar c?, el nu se poate transforma în cea mai bun? prieten? a ta. B?rba?ii sunt mai orienta?i c?tre rezolvarea problemei. Dac? te plângi so?ului, chiar dac? tu ai nevoie doar de un um?r pe care s? plângi, el trece la rezolvarea misiunii – g?sirea solu?iei. Traducerea ta? Nu m? în?elege, nu m? sprijin?.

4. Nu te ajut? la treburile casei

Auzisem povestea unei cuno?tin?e mai demult. P?rin?ii ei au lucrat toat? via?a în acela?i loc de munc?. Plecau amândoi împreun? de acas?, se întorceau la aceea?i or? de la birou. În momentul în care intrau pe u??, tat?l ei întreba plin de repro?: ”Mi-e foame. N-ai preg?tit ?i tu ceva de mâncare?”. Asta de?i fusese împreun? cu so?ia lui minut de minut, din momentul în care ie?iser? împreun? din cas?. Cei mai mul?i dintre b?rba?i cred sincer c? responsabilitatea lor se termin? în momentul în care au intrat pe u??, dup? ce au ajuns de la birou. Deoarece marea lor misiune este s? aduc? bani în cas?, aceast? ideea fiind rezultat? din ideile preconcepute precum c? venitul b?rbatului era singurul din cas? sau efect al cre?terii de c?tre o mam?-clo?c?…

5. Îi prefer? pe al?ii întotdeauna

Cel pu?in a?a pare, în timp ce tu ai vrea s? petrece?i mai mult timp împreun?, el face ce face ?i vrea s? ias? cu b?ie?ii. Exist? multe motive pentru care face asta, dar nu toate se traduc prin ”nu-i mai pas? de mine”.

6. Nu (mai) e romantic

E uimitor cum b?rbatul care pres?ra petale de trandafiri pe pat uit? acum ?i de ziua ta de na?tere, nu?Traducerea ta? Rela?ia noastr? nu-l mai intereseaz?, s-a plictisit de mine, de noi. De?i, desigur, poate fi ?i acesta un adev?r în spatele lipsei de romantism, de cele mai multe ori este vorba despre faptul c? nu mai are nevoie s? fac? demersurile pentru a cuceri. La urma urmei, nici tu nu-?i pui rochii de sear? prin cas?, ci te arunci în cea mai comfortabil? ?inut?, nu?

Comentarii

comentarii