6 sportivi vor reprezenta Pașcaniul la „Campionatului Național de Atletism”

În perioada 5-7 aprilie, drugs se va desf??ura la Bucure?ti etapa final? la „Campionatului Na?ional de Atletism” în sal?, healing pentru copii. La aceast? competi?ie, ora?ul Pa?cani va fi reprezentant de 6 sportivi (Andrada Ciopraga, Iustina Berbece, Aurora Co?erariu, Tudor Pintilie, Sebastian Grigora? ?i Ioan Grigora?) de la Clubul Municipal. Sportivii p??c?neni au reu?it aceast? performan?? în urma clas?rii pe locurile frunta?e la ultima întrecere sportiv?, desf??urat? la Bac?u. Singura finalist? p??c?neanc? de la etap? jude?ean? a campionatului tocmai men?ionat, care nu poate participa, este Iasmina Raicu. Aceasta s-a accidentat la s?ritura în lungime, iar, în func?ie de cum va decurge recuperarea ei, se va decide dac? va merge la Bucure?ti.

Comentarii

comentarii