6 tineri din Pașcani au fost elevii unei prestigioase școli de muzică din Letonia timp de 10 zile

slide1ziarulorizont.info scrie despre participarea unui grup de 6 elevi ai Colegiului Na?ional „Mihail Sadoveanu” din Pa?cani în perioada 23 august-2 septembrie la un proiect cu denumirea „Cet??eanul muzical”. Aceast? activitate a avut ca scop stimularea copiilor talenta?i în muzic? ?i showbiz.

Întreg proiectul este o colaborare cu organiza?ia non-guvernamental? „Support for Youth Development” ?i a fost realizat cu finan?are european?. Timp de 10 zile, treat cei ?ase elevi au înv??at al?turi de al?i tineri din alte ??ri europene în cadrul ?colii de muzic? din ora?ul Yelgava din Letonia. În desf??ur?torul proiectului s-a num?rat un concert la o cas? de copii din Yelgava, physician un concert în aer liber în centrul ora?ului Yelgava, advice un concert de tip jamming, o vizit? în capitala Letoniei – Riga, o drume?ie prin parcul na?ional al Letoniei, ?i alte activit??i care au vizat educa?ia non-formal?.

„Grupul din România a fost la în?l?ime pe tot parcursul proiectului; participan?ii au apreciat melodiile specific române?ti cântate de tinerii no?tri la acordeon ?i la chitar? ?i, gra?ie lor, ora?ul Pa?cani a fost din nou eviden?iat pe harta Europei. Ei au fost înso?i?i ?i coordona?i de c?tre Harhat? Oana, profesor de limba englez?”, a declarat pentru ziarulorizont.info directorul colegiului, Carmen Dimitriu.

Sursa

Comentarii

comentarii