7 clișee despre dragoste

De când suntem mici înv???m mereu câte ceva despre dragoste. Unele lucruri le auzim atât de des, troche încât le consider?m adev?rate f?r? s? ne mai gândim la adev?rul lor. Iat? care sunt cele mai mari cli?ee despre dragoste ?i de ce nu sunt mereu adev?rate.

  1. Ai o singur? mare dragoste. Poate fi adevarat pentru unii, seek dar nu este o regul?. Foarte mul?i oameni trec prin mai multe rela?ii, order înainte de a-?i g?si un partener stabil pentru toat? via?a.
  2. O rela?ie bun? nu are nevoie de sex. Sexul este o parte esen?ial? din via?a de cuplu ?i din intimitatea unui cuplu. Asta nu înseamn? c? trebuie s? te gr?be?ti în a face pasul acesta, dar în evaluarea rela?iei trebuie s? ai în vedere ?i compatibilitatea sexual?.
  3. Numai ciuda?ii se folosesc de re?elele sociale pentru a cunoa?te poten?iali parteneri. Pe re?elele de socialoizare po?i cunoa?te mul?i oameni intersan?i. Uneori sunt la fel de interesan?i ?i în via?a real?, alteori nu, îns? este un risc ce trebuie luat în calcul.
  4.  To?i b?rba?ii buni sunt lua?i. Este o scuz? neconving?toare. Este ok s? fii singur?, dar dac? vrei s? fii într-o rela?ie nu pleca de la premisa c? nu exist? un b?rbat bun ?i pentru tine. Poate nu ai c?utat unde trebuie sau poate înc? nu a ap?rut, dar nu renun?a din prima.
  5. Dragostea adev?rat? învinge orice obstacol. A?a se întâmpl? în telenovele, în filme, îns? din p?cate uneori dragostea este învins? de rutin?, de neîn?elegeri, de frustr?ri ?i de alte lucruri care par m?runte dar care sunt foarte importante.
  6. Copiii pot salva o rela?ie. Este nedrept s? aduci pe lume un copil ca s? î?i salvezi rela?ia. Un copil trebuie s? fie o încununare a unei rela?ii frumoase, nu o încercare disperat? de a rezolva probleme din cuplu.
  7. C?snicia este împlinirea unei vie?i. Poate era valabil pentru bunicile noastre, însa în prezent femeile î?i pot g?si împlinirea ?i în carier?, nu numai în familie. Este, de fapt, o alegere personal?, pe care fiecare femeie o pot face în func?ie de personalitatea sa ?i de ce anume î?i dore?te în via??.

 

Comentarii

comentarii