7 semne că relația voastră nu are viitor

cupluOrice rela?ie are sui?uri ?i coborâ?uri. Acum e bine, ailment mai încolo e r?u. Cine prive?te din afar?, poate spune c? totul e perfect, dar partenerii sunt singurii care simt viitorul rela?iei dintre ei. Exist? câteva mici semne care prevestesc sfâr?itul unei rela?ii. Iat? 7 dintre ele.

1. Ochii peste cap

?i s-a întâmplat ca atunci când îi spui ceva partenerului t?u, s? te ia în derâdere sau pur ?i simplu te ignor?? În momentul în care partenerul te trateaz? cu superioritate ?i nu acord? aten?ia cuvenit? a ceea ce ai tu s? spui, înseamn? c? nu te ia în serios. Desigur, dac? se întâmpl? o singur? dat?, sau momentele sunt izolate, nu e nimic îngrijor?tor. Dar dac? tu auzi mereu acelea?i texte ?i te surprinzi în camera al?turat? c? începi s?-?i dai ochii peste cap doar când îl auzi începându-?i discursul, e clar: e un semnal de alarm?.

2. Domina?ia

Sim?i c? cel?lalt e mai puternic decât tine? Nu e tocmai ok, fiindc? o rela?ie echilibrat? presupune un echilibru de for?e. Dac? tu sim?i c? n-ai suficient control sau c? partenerul încearc? ?i chiar reu?e?te s? te domine, analizeaz? cu aten?ie rela?ia voastr?.

3. Pierderea respectului

S? v? respecta?i unul pe altul este o condi?ie crucial? în orice rela?ie de cuplu; dac? nu v? respecta?i reciproc, nu se poate construi nimic solid între voi. Iar cel care nu beneficiaz? de respect, în mod inevitabil va sfâr?i în bra?ele altcuiva, care îl respect? ?i îi ofer? exact ceea ce tu ai uitat sau nu mai vrei s?-i dai.

4. Vorbele urâte

Dac? ajunge?i s? v? insulta?i reciproc, doar ca s? câ?tiga?i b?t?lia într-o discu?ie, e un semn nes?n?tos, în mod evident. Mai ales când sunt ?i al?ii de fa??, nu v? ridiculiza?i niciodat? ?i nu folosi?i termeni care ar putea jigni. Dincolo de vocabularul folosit în sine, nu e în regul? s? vorbi?i unul despre altul în termeni negativi cu ter?i. Este clar c? nu face?i decât s? demonstra?i c? cel?lalt nu e suficient de bun pentru tine. Cum ar putea dura o rela?ie, din moment ce nu faci decât s?-?i demonstrezi ?ie însu?i c? nu e?ti mul?umit cu ce ai lâng? tine?!

5. V? evita?i reciproc

În sensul în care începe?i s? evita?i ?i discu?iile ?i, deci, ?i eventualele solu?ii la problemele dintre voi. A?adar, începi s?-?i evi?i partenerul. De exemplu, vezi toat? casa într-o total? dezordine, nu-?i place asta, îl vezi c? e neglijent ?i te întristeaz?, dar decizi s? nu-i spui nimic, mai bine, fiindc? atunci când ai încercat s?-I mai spui n-a dus la nimic decât la ceart?. U?or, u?or se instaureaz? distan?a în cuplu ?i rela?ia se destram?.

6. Vi se pare c? rela?ia cu cel?lalt vi se cuvine ?i e garantat? pe via??

Este unul dintre cele mai rele semne în cuplu. Vi se pare c?-l cunoa?te?i ca pe buzunarul propriu ?i c? totul e garantat. Încerca?i s? v? pune?i în pantofii celuilalt, o s? vede?i c? nu e chiar a?a. Dac? oferi rutin? ?i plictis, rela?ia nu are cum s? mearg?.

7. T?cerea

De obicei se spune c? t?cerea e de aur ?i c? mul?i ?tiu s? vorbeasc?, dar pu?ini ?tiu s? tac?. Da, adev?rat, în marea majoritate a cazurilor, dar nu ?i atunci când e vorba de o rela?ie de cuplu. Lipsa de comunicare duce la cratere care ulterior sunt greu de astupat. Dac? n-a?i mai stat demult unul cu altul, la un pahar de vin, de vorb?, dac? nu v-a?i mai uitat demult la un film împreun?, ca apoi s? discuta?i despre el, sunt semne c? rela?ia voastr? nu merge în direc?ia bun?. Când nu comunica?i între voi, înseamn? c? v? deconecta?i mintea ?i sufletul de la cel?lalt. Se instaleaz? t?cerea ?i o ve?i lua fiecare în direc?ii complet diferite.

Sursa

Comentarii

comentarii