9.581 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Iaşi, de la începutul anului

În primele 10 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de
Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Iaşi au fost încadrate în muncă 9.581
persoane, dintre care 3.774 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2.997 au peste 45 de ani, 2.608
au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 2.684 au între 25 și 35 de ani, iar 1.292 sunt tineri
sub 25 de ani (1.291 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 4.667 provin din mediul
urban, iar 4.914 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un
loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale (2.448), urmate de cele cu
studii liceale şi postliceale (2.372) și studii primare sau fără studii (2.225). Numărul celor cu
studii gimnaziale este de 1.288 iar cei cu studii superioare sunt în număr de 1.248.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi, 7.348
persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare
a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
înregistrate în baza de date a AJOFM Iași, beneficiază de pachete personalizate de măsuri
active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în primele 10 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de
asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau
cuprinderea în măsuri active, a fost de 14.559 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Iaşi, puteți accesa www.anofm.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă IAȘI

Comentarii

comentarii