A crezut că și-a cumpărat casa mult dorită. Dezastrul a venit mai apoi

O femeie din Marea Britanie a licitat prin telefon ?i a cump?rat cu 200.000 de dolari casa mult visat?, here cu cinci dormitoare, view dar cu o priveli?te mai pu?in statornic?. Pozi?ionarea casei nu a fost prielnic?, deoarece la ?ase zile dup? cump?rare, o buc??ic? din gr?dina casei s-a pr?bu?it.

Potrivit Daily Mail, casa se afla în apropierea m?rii, pe o stânc?, iar dup? trei ani o nou? alunecare de teren a luat cu ea jum?tate de cas?.

Femeia a încercat s? dea în judecat? constructorul de la care a cump?rat casa, dar f?r? succes. Organizatorii licita?iei au precizat c? femeia a fost avertizat? în privin?a riscurilor la care se expune.

Sursa

Comentarii

comentarii