A fost descoperit un OZN pe fundul marii

O echip? de exploratori condus? de cercet?torul Peter Lindberg a descoperit pe fundul M?rii Baltice, see în Golful Botnic, tadalafil o form? ciudat? despre care unii sugereaz? c? ar fi o farfurie zbur?toare.

Lindberg a mai descoperit de-a lungul timpului nave scufundate folosindu-se de un sonar performant. Ba chiar, click el a g?sit ?i un vapor cu câteva cutii ce con?ineau sticle de ?ampanie foarte scump?. În ultima expedi?ie a echipei, c?utând alte nave scufundate, cercet?torii au descoperit un obiect rotund, ciudat, care ar putea fi extraterestru.

Omul de ?tiin?? a explicat pentru media local? – în Suedia – c? în Golful Botnic au g?sit un obiect rotund, cu diametrul de circa 18 metri, iar în jurul acestuia se v?d urme care sugereaz? c? obiectul s-a mi?cat cumva pe fundul apei.

Pe de alt? parte, al?i cercet?tori sus?in c? urmele din jurul obiectului ar putea s? nu aib? nicio leg?tur? cu el ?i chiar obiectul poate s? nu fie perfect rotund a?a cum a spus Lindberg, deoarece imaginile sonarului nu au o rezolu?ie foarte bun?.

Sursa

Comentarii

comentarii