A murit din cauza efortului

gasitimorti-in-propriile-caseUn p??c?nean ?i-a g?sit sfâr?itul din cauza efortului depus. Acesta a c?rat mai multe bidoane cu ap?, ampoule iar când a ajuns acas? inima a încetat s?-i mai bat?. Poli?i?tii au ajuns la fa?a locului.

Dumitru Bran avea 61 de ani, medicine iar ast?zi inima a încetat s?-i mai bat? din cauza efortului, story mai ales c? era cunoscut cu diferite afec?iuni cronice. Cunoscu?ii care l-au c?utat la telefon nu au dat de el a?a c? au început s?-l caute acas?. El st?tea la parterul c?minului de nefamili?ti din zona Vale a Pa?caniului. Medicii ?i Poli?i?tii au venit la fa?a locului pentru cercet?ri. Nu s-a mai putut face nimic, iar medicul de familie a declarat decesul, fiind în eviden?e cu boli cardiovasculare. B?rbatul locuia singur ?i are doi copii.

Men?ion?m c? tot ast?zi, medicii de e ambulan?ele din Pa?cani au intervenit la mai multe cazuri, dintre care un b?rbat care ?i-a produs o ran? adânc? de câ?iva centimetri la munca agricol?, un copil care a c?zut dintr-o c?ru?? dar ?i o femeie care a încercat s? se sinucid?.

Comentarii

comentarii