A tastat ”112” fără să se gândească la consecințe

 

Florentin Stan, recipe un b?rbat în vârst? de 26 de ani, din Municipiul Pa?cani, a fost amendat dup? ce a sunat la 112, pe motiv c? i-a fost furat telefonul mobil în timp ce individul se afla pe strada Unirii.

În urma verific?rii de c?tre Poli?ia Local?, a zonei cunoscute ca fiind una cu infrac?ionalitate ridicat?, poli?i?tii au fost surprin?i nepl?cut când au realizat c? tân?rul ?i-a pierdut telefonul mobil prin ma?in? ?i a sunat la 112 f?r? s? aib? un motiv întemeiat.

Conform legii cu num?rul 61 din 1991, cu privire la alterarea organelor de men?inere a ordinii publice f?r? motiv întemeiat, persoanele care nu respect? aceast? ordonan?? sunt amendate, a?adar b?rbatul în cauz? a primit o amend? în valoare de 150 de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii