Absolvenţii leneşi cresc rata şomajului

07102013093406somajNum?rul mare de tineri care au absolvit o form? de înv???mânt ?i în loc s? î?i g?seasc? un serviciu au optat pentru indemniza?ia de ?omaj a contribuit semnificativ la cre?terea statistic? a num?rului de persoane f?r? un loc de munc? din jude? din ultima lun?. Conform datelor furnizate de Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?, sales la începutul acestei luni, help la nivelul jude?ului Ia?i rata ?omajului era de 5, ampoule 29%, cu 0,23% mai mare decât cea din luna anterioar?.

„Num?rul total de ?omeri înregistra?i la finele lunii iulie 2013 este de 15.654 de persoane, din care 2.752 sunt ?omeri care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj ?i 12.902 ?omeri neindemniza?i”, a detaliat Adriana Sârghie, purt?torul de cuvânt al AJOFM Ia?i.

Astfel, pe parcursul lunii trecute, prin intermediul institu?iei s-au angajat 717 persoane. La polul opus se situeaz? cei 1.149 de absolven?i, abia intra?i în rândul ?omerilor. Ace?tia s-au înscris în eviden?ele AJOFM pentru a beneficia de indemniza?ia de 250 de lei la care au dreptul dup? absolvirea unei forme de înv???mânt. 43 dintre ace?tia au finalizat studii primare, 942 liceale ?i postliceale ?i 164 sunt absolven?i de studii superioare.

 

Sursa

Comentarii

comentarii