Accident cu o victimă la Ciohorăni

accident-rutier-usor-produsAsear?, story un c?ru?a? a fost accidentat de-o ma?in? pe raza comunei Cioh?r?ni. Acesta se afl? la Spitalul Municipal Pa?cani. Conduc?torul auto a vrut s? dep??easc? o autoutiltar? ?i a intrat în c?ru??.

Conduc?torul atelajului, care nu era semnalizat corespunz?tor, ie?ea de pe un drum lateral, în momentul în care ?oferul s-a angajat în dep??ire. În urma impactului, c?ru?a?ul Elvis B. (20) din satul Ver?eni, a ajuns la Spitalul Municipal, cu multiple r?ni la bazin ?i coloana cervical?. Ambii b?rba?i au fost testa?i pentru alcool. C?ru?a?ul avea o alcoolemie de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul ?oferului alcoolemia era zero.

Poli?i?tii au deschis o anchet? în acest caz ?i urmeaz? s? stabileasc? cine se face vinovat de producerea accidentului.

Sursa

Comentarii

comentarii