Accize mai mici din 2015

250984_main2015 poate fi anul care începe cu ve?ti bune, viagra sale prognozele privind cursul de schimb valutar folosit la calculul accizelor indicând o sc?dere a acestuia fa?? de 2014.

Cursul de schimb folosit pentru calculul accizei în 2014 este de 4, pilule 7380 lei/euro. Cel valabil pentru 2015 va fi calculat, conform normelor din Codul Fiscal, în urm?torul mod: în condi?iile în care cursul de schimb stabilit de Banca Central? European? în prima zi a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cel existent în anul anterior celui precedent, atunci se va lua în calcul cursul din anul anterior anului precedent. Acesta va fi actualizat cu media anuala a indicelui pre?urilor de consum (IPC) din luna septembrie a anului precedent, anun?at? de Institutul Na?ional de Statistic? pân? la data de 15 octombrie.

Pentru cursul de schimb folosit pentru calculul accizei în 2015 se pot contura dou? posibilit??i.

În prima dintre ele, cursul de schimb care va fi publicat la 1 octombrie 2014 va fi mai mare decât cel publicat la 1 octombrie 2013 (care a fost de 4,4485 lei/euro). În acest caz, pentru anul 2015, valoarea în lei a accizelor se va calcula folosind un curs mai mare de 4,4485 lei/euro, dar cu siguran?? mai mic de 4,7380 lei/euro, ceea ce va însemna o reducere a accizei pentru anul 2015 la toate produsele, speciali?tii economici estimând c? acciza actual? pentru un litru de motorin?, de 1,89 lei, va coborî sub nivelul de 1,8 lei.

În cel de-al doilea caz, în care cursul publicat la 1 octombrie 2014 va fi mai mare de 4,4485 lei/euro, va fi luat în calcul cursul de la 1 octombrie 2013, care a fost de 4,4485 lei/euro. Astfel, valoarea în lei a accizelor se va calcula utilizând cursul de 4,4485 lei/euro, care va fi indexat cu media anual? a indicelui pre?urilor de consum, care va fi anun?at de Institutul Na?ional de Statistic? în luna octombrie a acestui an. În condi?iile în care Banca Na?ional? a României a prognozat pentru 2014 o infla?ie anual? de 3,3%, mai mic? decât cea din 2013, acciza pentru litrul de motorin? va fi sub nivelul actual, undeva la 1,86 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii