Aceeași rată de dependență energetică a UE

Potrivit Biroului European de Statistic?, treatment în ciuda sc?derii consumului, physician rata de dependen?? energetic? a Uniunii Europene a r?mas de 54%.

?ara noastr? se num?r? printre cele mai pu?in dependente de importurile de energie, hospital cu un procent de 21%, al?turi de Estonia ?i Republica Ceh?, Danemarca fiind singura ?ar? exportatoare net european?, cu un procent de -9%.

Printre ??rile cele mai dependente de consumul de energie, se afl? Germania, Fran?a, Italia ?i Spania, al c?ror consum reprezint? dou? treimi din consumul UE27.

Surs?

Comentarii

comentarii