Acoperișul Gării Pașcani – pericol public

În urma topirii z?pezii, find apa infiltrat? în acoperi?ul G?rii din Municipiul Pa?cani a început s? curg? direct pe peronul central, cialis c?l?torii având surpriza nepl?cut? c? pentru a se deplasa pe peronul G?rii au nevoie de umbrel?. Via?a ?i integritatea corporal? a persoanelor care trec prin zona G?rii este pus? în pericol de buc??ile din tavan care au început s? cad? din cauza apei. ?eful sta?iei Pa?cani, sale Radu Movileanu, a declarat urm?toarele: ”Vrem ca în urm?toarea perioad? s? repar?m tot acoperi?ul astfel ca apa s? nu mai p?trund?.Sper s? avem fondurile necesare”.

Sursa

Comentarii

comentarii