Acronimele lol, omg, brb, introduse in noua versiune a dictionarului Oxford

Acronime precum OMG, clinic LOL sau simbolul pentru inim? au fost introduse în noua vesiune a dic?ionarului Oxford. Aceste prescurt?ri sunt folosite în special de c?tre tineri în conversa?iile online.

Cu toate c? ?i tinerii români folosesc un astfel de jargon când vorbesc pe Messenger, acestea nu au ?anse s? apar? în DEX, potrivit Realitatea.

Chiar dac? aceste cuvinte nu fac parte din exprimarea liber? sunt uzualte pe internet.

Lingvi?tii încearc? s? ?in? sub control aceast? transformare a limbajului modern.

Sursa

Comentarii

comentarii