Acțiune a Poliției Hîrlău

duba politieÎn data de 18-19 ianuarie 2014, order în intervalul 18:00-02:00, search Poli?iei ora?ului Hîrl?u ?i Poli?ia Rural? Hîrl?u, sovaldi sale au ac?ionat pe raza de competen?? pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de ordine ?i siguran?? public?, prevenirea ?i combaterea faptelor cu violen??, a furturilor ?i a înc?lc?rii normelor legale de circula?ie pe drumurile publice. În urma acestei ac?iuni s-au ob?inut urm?toarele rezultate:

Efective folosite = 22;
Persoane legitimate = 126;
Persoane avertizate = 31
Agen?i economici verifica?i = 24
Auto controlate =60
Contraven?ii aplicate total = 35
Legea 61/1991 = 21
OUG 195/2002 = 13
Alte acte normative =1
Valoarea total? a contraven?iilor = 8060 lei;

Dintre cazuri putem aminti pe cel al lui I. ?tefan (32), care la data de 18.01.2014 a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în cuantum de 200 lei, conform prevederilor art. 3, pct. 1 din Legea 61/1991. Acesta a adus injurii, cuvinte ?i expresii jignitoare cons?teanului H. Vasile pe drumul s?tesc din satul Horodi?tea, comuna Cotnari.

?i R. Silviu (34), domiciliat în jude?ul Suceava, a fost sanc?ionat contraven?ional la 18.01.2014 cu amend? în cuantum de 340 lei, conform prevederilor art. 100, alin. 1, pct.18 ?i art. 101, alin. 1, pct. 18 din O.U.G. 195/2002 Rep. pentru conducerea unei autoutilitare, f?r? a avea dot?rile prev?zute de lege ?i f?r? a avea documentele asupra sa.

Sursa

Comentarii

comentarii