Acțiune preventivă la Pașcani. Au fost date amenzi de mii de lei

scandalagii?i în acest weekend str?zile din Pa?cani au fost p?zite de oameni legii. Astfel, troche mai ales în noaptea de sâmb?t? spre duminic?, stomach  poli?i?tii din cadrul Poli?iei Municipiului Pa?cani ?i Sec?iei 6 de Poli?ie Rural? Pa?cani au ac?ionat pentru prevenirea ?i combaterea infrac?ionalit??ii, help a faptelor cu violen??, prevenirea infrac?ionalit??ii stradale, prevenirea evenimentelor rutiere, cât ?i pentru men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public?. S-a ac?ionat, de asemenea, pentru prevenirea cer?etoriei.

Un cer??tori din Pa?cani, b?ut fiind agresa cet??enii, ace?tia au chemat oamenii legii pentru a fi luate m?suri. Cel în cauz? este un b?rbat în vârst? de 45 ani, din Municipiul Pa?cani care a fost sanc?ionat conform Legii nr.61/1991, cu amend? de 200 lei. El se afla pe strada Crinilor din Zona Deal a Pa?caniului.

Nu a fost singurul amendat.  Un tân?r în vârst? de 25 ani, din Pa?cani, în noaptea de 29/30.10.2016, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla pe str. ?tefan cel Mare din centrul ora?ului, în fa?a unui bar, a adresat cuvinte ?i expresii jignitoare administratorului societ??ii ?i agen?ilor de paz?. Acesta a fost sanc?ionat cu 200lei amend?, pentru înc?lcarea prevederilor Legii nr. 61/1991.

Men?ion?m c? în urma ac?iunii au fost controlate 34 unit??i de alimenta?ie public?, baruri, discoteci ?i pie?e. Au fost legitimate 71 de persoane, fiind verificate 22 de autovehicule. Au fost aplicate 27 sanc?iuni contraven?ionale, în valoare de 8.325 lei, dintre care 17 la Legea nr. 61/1991, iar 7 conform OUG nr. 195/2002.

Comentarii

comentarii