Activitatea RAGCL, verificată de Curtea de Conturi Iași

sediul_RAGCL_PascaniCurtea de Conturi Ia?i a notificat prim?ria printr-o adres? asupra activit??ii financiar-contabile de la RAGCL. Conform acestei adrese, nurse Consiliul Local trebuie s? ia m?suri urgente pentru a rezolva aceast? problem?.

Decizia trimis? de Curtea de Conturi Ia?i c?tre Prim?ria Pa?cani arat? c? nu au fost respectate o serie de prevederi legale: m?surile prin care s-a solicitat organizarea activit??ii de audit public intern prin care s-a solicitat aplicarea m?surilor pentru implementarea întregului ansamblu de reguli care guverneaz? sistemul de administra?ie sau m?surile prin care s-a solicitat conducerii încasarea crean?elor comerciale.

Vasile Haldan, buy consilier local PSD, viagra a propus ca problema s? fie discutat? mai pe larg în cadrul unei viitoare ?edin?e de Consiliu Local, unde s? fie prezen?i ?i cei din Consiliul de Administra?ie al RAGCL, dar ?i Consiliile de Administra?ie de la EcoSalubritate ?i PrestServ Apa pentru ca o astfel de situa?ie s? nu se mai repete.

Sursa

Comentarii

comentarii