Activităţi de nuanţe diferite în luna martie la Casa de Cultură

Dup? ziua femeii, cialis prin activit??ile desf??urate în zilele din 9 ?i 10 martie, Casa de Cultur? din Pa?cani preg?te?te un lung ?ir de activit??i menit s? încununeze în chip frumos luna lui M?r?i?or.

Joi, 14 martie, la orele 10.30, respectiv 12.30, to?ii copiii p??c?neni sunt invita?i la teatru pentru copii, în compania actorilor din Piatra Neam?. Pe 21 martie, Casa de Cultur? va marca Ziua Mondial? a Poeziei printr-un concurs de videoclipuri, dedicat poetului Nichita St?nescu care ar fi împlinit în aceast? zi venerabila vârst? de 80 de ani.

La numai 2 zile distan??, pe 23 martie, va urma urm?toarea conferin?? public? din ?irul Prelec?iunilor începute în luna februarie. Aceasta va fi ?inut? de profesorul doctor Leonard Atudorei ?i va avea titilu ,,Comunit??ile catolice din Moldova, studiu de geografie istoric?’’.

Mar?i, 26 martie, Emil Gnatenco, câ?tig?tor al Premiului pentru cel mai bun actor din 2010, la festivalul de teatru din Timi?oara, va urca pe scena Casei de Cultur? în pielea lui Iona, eroul piesei cu acela?i nume, scris? de Marin Sorescu.

De asemenea, conducerea institu?iei a, prin vocea directoarei M?rioara Preutu, a mai declarat urm?torul fapt: ,,Exist? în proiect tot în aceast? lun?, spre finalul acesteia, înc? 2 proiecte, unul legat de zilele Francofoniei, iar cel?lalt de s?b?toarea Bunei Vestiri, întrucât p?rintele Constantin Necula de la Sibiu a r?spuns pozitiv la invita?ia de a sta de vorb? cu publicul p??c?nean pentru a 2-a oar? în acest început de an. ‘

Sursa

Comentarii

comentarii