Acuzaţii dure între Pantazi și Pintilie pe tema apei, lansate pe Facebook

logo primariLupt? electoral? dintre  Dumitru Pantazi ?i Marius Pintilie pe tema apei. Acuza?iile au loc pe site-ul de socializare, treatment Facebook. Imediat dup? confruntarea electoral? dintre cei doi, ailment din studioul televiziunii favorite a primarului, troche aceasta s-a mutat in mediul online.

Dup? amenda primit? de c?tre primarul Dumitru Pantazi într-un proces cu Arsacis, pe subiectul apei la Pa?cani, Marius Pintilie a câ?tigat în mod clar prima dezbatere ?i l-a împins pe Dumitru Pantazi s? reac?ioneze pe Facebook. Acesta l-a acuzat pe contracandidatul s?u c? a min?it în timpul emisiunii c?nd a sus?inut c? are solu?ii pentru a rezolva criza apei de la Pa?cani.

„În urma dezbaterii ce a avut loc ieri sear? pe postul de televiziune local BitTv, vreau sa aduc o serie de clarific?ri pentru c? domnul Pintilie minte cet??enii: Marius Pintilie minte ?i promite orice lucru pentru a ajunge la putere. Un subiect pe care se axeaz? foarte mult este cel legat de operatorul regional de ap?: ApaVital.

El sus?ine c? ApaVital se afl? în conflict cu p??c?nenii, conflict ce a fost regizat de cei ce nu vor s? fac? investi?ii în Municipiul Pa?cani. Au fost invocate tot felul de motive ce nu sunt reale, iar ini?iatorii au ajuns în Instan??, unde au pierdut de fiecare dat?. Tocmai din aceast? cauz? s-a ajuns la un blocaj de facturare. În Pa?cani sunt din ce in ce mai pu?ini oameni nemul?umi?i în ceea ce privesc serviciile de ap?. Cei din suburbii beneficiaz? de investi?ii de ap? ?i canalizare iar cei de la case sunt mul?umi?i de serviciile prestate de ApaVital.

La blocuri, unii ?i-au f?cut asocia?ie, al?ii bran?amente ?i sunt mul?umi?i de faptul c? nu mai au pierderi la ap?.Echipa PSD Pa?cani preg?te?te un Proiect de Hot?râre în vederea factur?rii individuale prin conven?ii individuale ?i avem solu?ii pentru ca citirea apometrelor s? se fac? gratuit.

Marius Pintilie minte când sus?ine c? Pa?caniul are alte solu?ii pentru investi?ii în ap? ?i canalizare. Dac? refuz?m investi?iile prin operatorul ApaVital nu mai avem acces la fonduri europene pentru aceste investi?ii în ap? ?i canalizare. Marius Pintilie refuz? fondurile europene pentru a ajunge la putere ?i le cere p??c?nenilor s? scoat? bani din buzunar pentru reabilitarea re?elelor de ap? ?i canalizare” a postat Dumitru Pantazi pe Facebook.

Replica nu s-a l?sat mult timp a?teptat?, iar Marius Pintilie apostat pe aceea?i re?ea de socializare un comentariu sub titlu: „Cine minte, domnule Dumitru Pantazi?”

Pintilie îi atrage aten?ia c? l-a a?teptat la dezbaterea electoral? organizat? de Actualitatea TV pentru a l?muri acest subiect. Liberalul continu? prin a demola promisiunile lui Dumitru Pantazi conform c?rora apometrele vor fi citite gratuit de reprezentan?ii Prim?riei ?i angaja?ii ApaVital.

„V-am a?teptat ieri sear? la dezbaterea televizat? s? l?murim o chestiune în care a?i transmis cet??enilor numai mesaje contradictorii: cine asigur? citirea consumului de ap? în municipiul Pa?cani? Nu a?i venit.

(a) În 13 aprilie a?i depus un proiect de hot?râre pentru aprobarea Metodologiei de repartizare ?i facturare individual? (la adresa http://primariapascani.ro/…/Pr.-HCL-aprobare-Metodologie-re… ), unde se men?ioneaz? c? Asocia?iile de proprietari sau titularii de bran?ament sunt cele care citesc, calculeaz?, repartizeaz? ?i transmit operatorului volumele de ap?.

(b) În dezbaterea de la Bit TV din 18 mai a?i declarat c? „salaria?i de la APAVITAL împreun? cu compartimentul nostru din Prim?rie vor trece ?i vor citi apometrele, atât cele generale cât ?i pe fiecare locatar” (min 34:07 al dezbaterii).

(c) În fine, în materialele electorale publicate pe internet ?i distribuite cet??enilor spune?i c? citirea, calculul ?i transmiterea consumurilor de ap? va fi realizat? de c?tre asocia?iile de proprietari ?i salaria?ii unui compartiment nou creat (cu o situa?ie juridic? la fel de neclar? în acest moment, dar asta este alt? discu?ie).

A?adar, în decurs de numai o lun?, a?i anun?at trei variante diferite pentru citirea apometrelor:

(a) doar Asocia?iile;

(b) salaria?ii APAVITAL ?i salaria?i ai Prim?riei;

(c) Asocia?iile ?i salaria?i ai Prim?riei.

Din informa?iile disponibile public, varianta (b) nu este adev?rat?. În Adresa trimis? de APAVITAL privind metodologia respectiv? (nr. 7227/04.04.2016) nu se men?ioneaz? nic?ieri acceptul de a utiliza salaria?i ai societ??ii pentru citirea apometrelor. (Adresa este disponibil? aici: http://primariapascani.ro/…/…/Adresa-SC-Apavital-SA-Iasi.pdf )

Din celelalte variante, care este cea corect?? Mai ave?i ?i altele? De ce nu l?muri?i ceva elementar? Nu ?ti?i? Nu v? pas??” a replicat Marius Pintilie.

Sursa

Comentarii

comentarii