Adevăratul pericol al exploatării gazelor de șist

hyrdaulic_fracturing_81683800Diplomatul Dumitru Mazilu a vorbit în cadrul emisiunii , prescription ,Oamenii realit??ii” despre pericolele exploat?rii gazelor de ?ist, scrie Realitatea.

,,Gazele de ?ist sunt tema cea mai actual? ?i urm?rit? cu un interes ie?it din comun. Sigur c? avem nevoie de energie, toat? lumea are nevoie de energie. Cine are gaze de ?ist are mijloace: nu doar gaze de ?ist, ci ?i petrol. În America se exploateaz? gaze de ?ist, îns? eu am stat în America, ?i ca visiting professor, ?i ca diplomat. Am v?zut care e situa?ia: America are spa?ii imense nelocuite, acolo po?i face exploat?ri. Ni se spune c? acum se face o explorare ?i nu e niciun pericol. P?i cine face explorare f?r? s? se gândeasc? la exploatare?”, a spus Dumitru Mazilu în cadrul emisiunii ,,Oamenii Realit??ii”, moderat? de c?tre Dorin Chio?ea.

,,Problemele sunt dou? ?i au fost subliniat de francezi, de bulgari, de nem?i, de to?i cei care particip? la dezbateri. Prima consecin?? este c? este pus? sub semnul întreb?rii apa. Pentru un singur pu? se consum? 19 milioane de litri de ap? curat? potabil? ?i n-a fost dat publicit??ii câte pu?uri s-au aprobat. Contractele trebuie f?cute publice. E un drept al omului pus sun semnul întreb?rii: oamenilor li se iau apa ?i p?mântul. P?mântul care este folosit pentru fracturarea hidraulic? este scos din circuitul agricol. Consecin?ele sunt foarte grave. Este adev?rul care trebuie spus popula?iei. Ni se poveste?te c? Polonia a hot?rât s?-?i exploateze gazele de ?ist. Ei au ?i un interes major: rela?ia contondent? cu Rusia. Nu se spune popula?iei ce hot?râre a luat guvernul polonez. Cine exploateaz? gazele de ?ist are de pl?tit 80% din profitul realizat. ?ti?i cât se cere pentru Chevron în România? 3,5%. În America, zece state cu o densitate mai important? au interzis exploatarea gazelor de ?ist. Nu exist? acum mijloace tehnice care s? dea garan?ii 100% pentru via?a ?i s?n?tatea oamenilor”, avertizeaz? diplomatul.

Sursa

Comentarii

comentarii