Adevăruri neîmpărtășite despre dragoste

Dragostea ne d? adesea lec?ii de via?? dureroase, find din care înv???m prea t?rziu sau poate niciodat?.

E?ecurile în dragoste nu cred c? sunt str?ine cuiva. Cu toate acestea, te ridici ?i o iei de la cap?t de fiecare dat?. Câte nop?i ai petrecut plângând de-?i s?rea c?ma?a de pe tine de dorul ”lui”, al celui care nu se mai uit? în urm?? Num?r? de câte ori ?i-ai promis c? nu mai faci asta.

Contract de proprietate pe via?? ?i pe suflet

Atunci când cineva te iube?te, te accept? ”cu bune ?i rele” cum se spune, nu încearc? s? te schimbe dup? bunul plac.Te apreciaz? a?a cum e?ti, cum te-a cunoscut, indiferent de dispozi?ia ta sau a acelei persoane.Categoric nu e?ti o extensie spiritual? a cuiva, ci propria ta persoan?, întreag? ?i autonom?.Nicidat? nu-?i va impune s? faci ceva ce nu î?i place sau doar pentru c? ” a?a spun eu”, e vorba de respect ?i afec?iune, dou? elemente esen?iale într-o rela?ie de cuplu.

Principiul: ”To?i sunt fel…”

Nimeni nu se aseam?n? cu nimeni.De?i to?i ajungem la un moment dat s? spunem ”Toate sunt la fel”, ”To?i sunt la fel” sau ”To?i/toate urm?resc acela?i lucru”.Cel mai bine este s? nu purt?m ranchiun? ?i dup? un e?ec emo?ional s? nu ajungem s? ne v?rs?m sup?r?rile sau frustr?rile pe cei de sex opus doar pentru c? acel cineva, pe care l-am crezut special cândva ne-a r?nit.

Orice ar fi, tot la mine se întoarce

Atunci când iubitul vine acas? mirosind a parfum de femeie sau având sclipici pe fa?? (de la farduri), de?i nu e parfumul t?u sau iubita te am?ge?te c? e la un suc cu prietenele ?i dac? o suni nu î?i r?spunde, cu toate asta îl/o prime?ti înapoi, sim?ind c? tu e?ti iubirea vie?ii lui sau invers, e clar c? trebuie s? renun?i, pentru c? nu faci decât s? tr?ie?ti o iluzie, via?a e scurt? nu merit? nimeni s? tr?iasc? într-o am?gire continu?.

?i eu te iubesc

Aceste dou? cuvinte sunt speciale, nu le spune?i niciodat?, dac? nu sim?i cu adev?rat.Cu to?ii suntem diferi?i, fiecare se îndr?goste?te în ritmul s?u.Mai bine spune mai târziu, când sim?i, decât s? spui mai devreme ?i s? nu ajungi s? mai sim?i, doare mai tare s? auzi aceste cuvinte ?i apoi s? î?i fie spulberate aceste speran?e. Dac? nu îi po?i întoarce sentimentele, mai bine spune-i c? nu e?ti înc? preg?tit/?.

Urmele fostelor iubiri

Oricât de intens? a fost povestea de dragoste din trecut, desprinde-te de ea. Tr?ie?te cu mintea deschis? prezentul ?i bucur?-te de ce î?i ofer? persoana care o ai lâng? tine în prezent.Dac? r?mâi prins prea mult în trecut, î?i po?i pierde viitorul printre degete.

Ne-egoism

Cred c? suntem mul?i cei care trebuie s? înv???m s? punem mai presus propria persoan?, grija fa?? de noi în?ine fa?? de nevoile ?i dorin?ele persoanei iubite.Pentru a putea fi ferici?i trebuie s? ne sim?im noi bine în primul rând, s? ne respect?m pe noi mai mult, pentru a putea primi acela?i lucru ?i de la partener.Când renun?i la tine, ri?ti s? fii luat ca un bun dat de la natur? ?i nimic din ce î?i dore?ti nu primeaz? dac? nu are legatur? cu satisfacerea nevoilor lui.

Nesiguran?a…teama de responsabilitate…

Unul dintre cele mai multe sentimente care poate provoca daune majore într-o rela?ie este nesiguran?a sentimentelor.Dac? nu e?ti sigur de ceea ce sim?i, de?i tr?ie?ti poate o poveste de iubire de vis, iar din exterior se fac presiuni pe tine, pe deciziile cu privire la viitorul rela?iei, ai tendin?a de a da ”bir cu fugi?ii”, cu toate c? nu e?ti sigur nici c? aceast? decizie ar fi cea corect?.Asta se întâmpl? de cele mai multe ori b?ie?ilor, acest sentiment poate fi provocat de presiunile exterioare ?i uneori ?i de presiunile f?cute de partener?, în mod voluntar sau involuntar.E greu s? fii atât în postura partenerei cât ?i a partenerului speriat de posibile responsabilit??i.

Comentarii

comentarii