Adio prezervativ!

În ziua de ast?zi, try prezervativul este singura metod? prin care o femeie se poate proteja atât de HIV, thumb cât ?i de riscul de a r?mâne îns?rcinat?. Tehnologia este eficient?, drug însa nu este potrivit? sau popular? în toate situa?iile.

De aceea, o echip? de cercet?tori de la Universitatea Washington a conceput o nou? metod? ce este în acela?i timp un mijloc de contracep?ie ?i un mecanism care previne r?spândirea HIV.

Inova?ia oamenilor de ?tiin?? const? în fibre de dimensiuni nanometrice ce se pot dizolva în corp, eliberand o substan?? protectoare. Metoda este ieftin?, discret? ?i ofer? un mecanism de protec?ie reversibil. “Visul nostru const? în realizarea unui produs pe care femeile îl pot folosi pentru a se proteja atât de HIV, cât ?i de o sarcin? nedorit?”, a explicat Kim Woodrow, profesor de bioinginerie la Universitatea Washington.

“Deja exist? medicamentele necesare pentru acest lucru, singurul lucru care lipse?te este o metod? de aplicare a acestora care s? fie eficient? ?i pe care femeile s? doreasc? s? o foloseasc?”, a spus Woodrow.

Mecanismul prin care sunt concepute aceste fibre la scar? nanometric? le face mai eficiente în transmiterea substan?elor cheie decât tehnologiile existente, precum pilulele. Materialul rezultat poate fi modificat în func?ie de obiectiv. Astfel, cercet?torii au conceput un material care se dizolv? în câteva minute, oferind utilizatorilor protec?ie imediat? ?i discret? împotriva unei sarcini nedorite ?i a bolilor cu transmitere sexual?.

De asemenea, oamenii de ?tiin?? au conceput ?i un material care se dizolv? de-a lungul a câtorva zile, perioad? în care utilizatoarele sunt protejate. Cercet?torii afirm? c? materialul poate include mai multe tipuri de fibre, permi?ând protejarea de mai multe tipuri de boli cu transmitere sexual? ?i eliberarea medicamentelor în corp la momente diferite, pentru a le amplifica poten?a.

Materialul poate fi inserat în mod direct în corp sau poate fi folosit ca strat superior aplicat pe inele vaginale sau pe alte produse anticoncep?ionale.

 

Sursa

Comentarii

comentarii