Admitere 2014: Cum se intră la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

19_universitatea_cuza4.jpgConform Ordonan?ei de Urgen?? 117/2013, find Universitatea ”Al.I.Cuza”  din Ia?i anun?? c? admiterea pentru noul an universitar se va realiza plecând de la rezultatele de la bacalaureat. Pentru anul 2014-2015, order viitorii absolven?i de liceu au la dispozi?ie 72 de specializ?ri diferite la cele 15 facult??i ale institu?iei de înv???mânt superior.

Pentru sesiunea urm?toare, ask „Cuza“ a propus 3.600 de locuri la buget, cifr? de ?colarizare care a fost trimis? de c?tre universitate pentru aprobare la Ministerul Educa?iei Na?ionale. Reprezentan?ii universit??ii au afirmat c? „Num?rul final de locuri va fi anun?at dup? ce ministerul va aproba cererea înaintat? de universitate. Toate cele 15 facult??i vor lua în considerare notele ob?inute la bacalaureat, fie media, fie anumite probe, dar o parte dintre acestea au ?i probe suplimentare“.

Cele mai multe locuri bugetate de stat au fost solicitate de Facult??ile de Economie ?i Administrarea Afacerilor, 850 de locuri, Facultatea de Litere, 440, ?i Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?e ale Educa?iei, 350.

Pe lâng? admiterea pe baz? notelor de la bacalaureat, unele facult??i vor organiza ?i examin?ri specifice. Candida?ii la cursurile Facult??ii de Educa?ie Fizic? ?i Sport vor da o serie de teste pentru a se determina aptitudinile sportive, iar pentru specializarea Kinetoterapie vor da un examen în materia de Biologie pentru clasa a XI-a. La Facultatea de Drept se organizeaz? un examen scris la limba român?, care con?ine ?i întreb?ri de gramatic?. Acesta va valora 50% din media de admitere.

Ultimele specializ?ri care vor avea probe suplimentare sunt pedagogia în înv???mântul primar ?i universitar ?i Teologia ortodox? pastoral?, care vor organiza teste pe specialitatea profilului acestora.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii