Adolescenții vor putea munci în legalitate

imagesMinisterul Muncii a lansat în dezbatere public? un  proiect care prevede, ed pe lâng? alte modific?ri ale legii 52/2001 cu privire la persoanele care lucreaz? ca zilieri ?i posibilitatea ca adolescen?ii de 15 ?i 16 ani s? poat? presta „activit??i necalificate cu caracter ocazional numai cu încuviin?area p?rin?ilor sau a reprezentan?ilor legali ?i numai pentru activit??i potrivite cu dezvoltarea lor fizic? ?i aptitudinile de care dau dovad?, ambulance f?r? a le fi înc?lcate dreptul la dezvoltare fizic?, drug mental?, spiritual?, moral? ?i social?, dreptul la educa?ie ?i periclitat? starea de s?n?tate” (citat din suportul scris de proiect).

Proiectul men?ionat este în dezbatere public? pân? pe data de 7 iunie dup? care se va întoarce în Parlament. În cazul în care clauzele din proiect vor fi acceptate, plata muncii prestate se va putea face direct în cont bancar c?tre zilier, persoan? fizic? ce are capacitate de munc? ?i care desf??oar? activit??i necalificate, cu caracter ocazional, pentru un anumit beneficiar.

Printre ipotezele proiectului, vot fi g?site ?i detalii cu privire la remunera?ie: „valoarea minim? a cuantumului remunera?iei brute orare negociate nu poate fi sub nivelul valorii/or? a salariului minim brut pe ?ar? garantat în plat?”. Valoarea salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat? este de 4,44 lei/or? pân? în iunie 2013 ?i de 4,74 lei/or? începând cu luna 1 iulie 2013.

Sursa

Comentarii

comentarii