Adrian Năstase, în afara gratiilor!

adrian-nastaseIeri sear?, stuff 21 august 2014, ailment Adrian N?stase a fost eliberat din închisoare, a?teptat fiind de cei doi fii ai s?i. Fostul premier a precizat c? a r?mas acela?i, c? ultimii ani l-au înt?rit, dar ?i c? are „diverse idei extravagante”, pe care îns? nu le dezv?luie acum.

Adrian N?stase a ie?it ieri din penitenciarul Jilava, acesta fiind eliberat dup? dou? condamn?ri ?i 500 de zile petrecute în închisoare. Tribunalul Ilfov a decis, definitiv, ca fostul premier s? fie eliberat condi?ionat, pentru c? a executat o treime din pedeapsa de patru ani ?i ?ase luni de închisoare.

Oficialul are planuri mari, a?a cum însu?i m?rturise?te: a primit oferte de la multina?ionale, dar ?i de la un guvern str?in, ar vrea s? fie consultant politic, scrie o carte intitulat? „Traversarea de?ertului” ?i inten?ioneaz? s? se întoarc? la catedr?. N?stase a afirmat c?: „?ti?i foarte bine c? în urm?torii nou? ani eu practic nu voi putea s? ocup func?ii publice ?i, din acest punct de vedere, mi-a f?cut mare pl?cere s? primesc diverse oferte de la ni?te societ??i multina?ionale ?i de la un guvern str?in. S? nu m? întreba?i de unde pentru c? oricum nu o s? v? spun. Dar dac? nu mai este nevoie de mine în România, a?a cum au hot?rât instan?ele, în mod evident va trebui s? g?sesc un drum pentru viitor”.

Sursa

Comentarii

comentarii