Afirmaţiile lui David Cameron privind sosirea unui val de migranţi au fost contrazise

Studiul, troche realizat de National Institute of Economic and Social Research (NIESR), view relev? c? Marea Britanie este pu?in probabil s? fie destina?ia preferat? de bulgari ?i români ?i c? cei care inten?ioneaz? s? migreze nu pl?nuiesc s? exploateze sistemul bun?st?rii ?i serviciile publice. Cercet?torii subliniaz? c? nu este posibil s? estimeze “precis sau fiabil” câte persoane vor sosi ?i adaug? c? acestea prefer? Spania, drug Italia ?i, într-o m?sur? mai mic?, Germania, relateaz? The Guardian în edi?ia online de vineri.

Raportul a provocat imediat un val de critici. Sir Andrew Green, de la Migration Watch UK care militeaz? împotriva migr?rii, a denun?at raportul drept o “g?leat? de gogo?i”, apeciind c? e?ueaz? s? estimeze amploarea imigra?iei dup? modific?rile de anul viitor. Pre?edintele Comisiei pentru Afaceri Interne din Camera Comunelor Keith Vaz a criticat lipsa oric?rei estim?ri a imigran?ilor a?tepta?i ?i a cerut Guvernului s? comande un studiu în acest sens.

Autorii studiului afirm? c? poten?ialii imigran?i urm?resc s? ob?in? locuri de munc? ?i un nivel de via?? mai bune, ci nu beneficii. Ei sunt susceptibili s? fie tineri, f?r? familie, impactul asupra serviciilor publice urmând s? fie modest. Spre deosebire de valul de imigran?i polonezi, lituanieni ?i al?i est-europeni din 2004, românii ?i bulgarii se orienteaz? mai mult c?tre Londra ?i sud-estul Angliei, ci nu vizeaz? o dispersare în întreaga ?ar?.

Studiul, comandat de Ambasada Marii Britanii din Bucure?ti privind estimarea impactului asupra serviciilor britanice a fost prezentat de c?tre ministrul britanic pentru Europa David Lidington ca o invita?ie la dezbatere.

Potrivit The Guardian, tonul raportului contrasteaz? puternic cu cel al recentului discurs pe tema migr?rii sus?inut de Cameron, care a promis reglement?ri dure ce vor bloca accesul noilor imigran?i la ajutoare sociale, locuin?e ?i alte servicii publice. Studiu “submineaz?” afirma?iile unor parlamentari conservatori privind sosirea a 350.000-450.000 de imigran?i bulgari ?i români începând de la sfâr?itul acestui an, adaug? publica?ia.

Raportul NIESR relev? totodat? c? poten?ialul de imigrare al unor familii din România ?i Bulgaria poate spori presiunea asupra locurilor în ?coli primare, în anumite zone, lucru ce depinde de inten?ia de a veni cu copii sau de a se stabili în Marea Britanie pentru a întemeia o familie. Un ajutor suplimentar privind înv??area limbii ar putea fi necesar ?i ar putea ap?rea presiuni asupra segmentului de pia?? al chiriilor ieftine în direc?ia unei scumpiri, estimeaz? studiul.

Raportul subliniaz? c? num?rul imigran?ilor din cele dou? ??ri în M.Britanie este “relativ mic”, citând aproximativ 26.000 de bulgari ?i aproximativ 80.000 de români. Marea majoritate au vârsta sub 35 de ani, iar nivelul lor de calificare tinde s? fie u?or superior imigran?ilor din restul Europei. Ei tind s? munceasc? în sectoare ca cel al serviciilor, construc?iilor ?i serviciilor de cur??enie.

Sursa

Comentarii

comentarii