Află când este cazul să îți asculți prietenele când vine vorba de relația ta

Când vorbim despre rela?ii, see prietenii se împart în dou? categorii, cei care cred c? sunte?i f?cu?i unul pentru cel?lalt ?i cei care-?i doresc s? vin? cât mai repede ziua desp?r?irii. Dar cum faci diferen?a între sfaturi bune de urmat ?i sfaturi de care s? fugi mâncând p?mântul?

Când vine vorba de rela?ia ta, trebuie s? filtrezi cu grij? sfaturile, întrucât sunt numeroase cazurile în care o vorb? bine inten?ionat? ajunge s? încol?easc? în mintea ta ?i s? duc? la destr?marea unui cuplu care în mod normal ar fi func?ionat foarte bine.
Ascult?-?i prietenele când:

1. Î?i spun c? nu mai e?ti tu îns??i
E?ti tensionat? în preajma lui, de?i tu în general e?ti una dintre cele mai relaxate persoane din lume sau pur ?i simplu taci de?i în mod normal vorbe?ti peste medie? Dac? prietenele tale au observat asta la tine ?i ?i-o spun verde în fa??, s-ar putea s? fie o problem?. Nu este normal s? fii tu doar pentru c? e el prin preajm?!

2. Când ai renun?at la activit??ile preferate
Înainte mergeai cu fetele la discotec?, la piscin?, avea?i ie?irile voastre între fete, a cum nici m?car la sal? nu  mai mergi, pentru c? el î?i spune c? n-ai nevoie, iar de o petrecere în pijamale nici nu se pune problema. Dac? lipse?ti de la majoritatea întâlnirilor cu prietenele pentru c? a?a a vrut iubi, e normal ca ele s? î?i fac? griji în privin?a ta ?i ar trebui s? le dai crezare când î?i spun c? un b?rbat cumsecade nu ?i-ar interzice s? faci ceea ce î?i place.

3. Când nu mai ai o opinie proprie în leg?tur? cu absolut nimic
Dac? prietenele ?i-au semnalat în repetate rânduri c? împrumu?i cam mult din modul de gândire al partenerului de cuplu ar trebui s? te gânde?ti dac? nu cumva î?i impune, f?r? s?-?i dai seama, principiile lui ?i î?i ?terge u?or-u?or propria personalitate. O rela?ie este format? din doi indivizi diferi?i care reu?esc sa tr?iasc? împreun? ?i s? fac? lucrurile s? func?ioneze, în ciuda divergen?elor de orice natura. Când voi doi deveni?i unul ?i acela?i, iar acel tot unitar are în mare parte, tr?s?turile, convingerile ?i modul lui de gândire, ar trebui s? urmezi sfatul prietenelor tale ?i s? î?i revendici dreptul de a avea o opinie, un cuvânt de spus.

4. Via?a ta social? se învârte în jurul lui
Dac? toate experien?ele tale se reduc la întâlniri cu prietenii lui, ie?iri cu el la restaurant, în parc sau oriunde altundeva, întotdeauna înso?it?, înseamn? c? ceva nu e în regul?. E firesc s? î?i doreasc? s? petreac? foarte mult timp cu tine, dar este la fel de normal ?i s?n?tos s? î?i permit? s? te desf??ori ?i în afara rela?iei. Când prietenele î?i spun c? ai devenit un trofeu pe care îl târ??te cu el peste tot, ai face bine s? iei în considerare sfatul lor.

Exist?, îns?, ?i situa?ii în care ar trebui s? pui piciorul în prag ?i s? nu la?i prieteniile s? intervin? între tine ?i partener.

1. Critic? tr?s?turile pe care tu le apreciezi la el
S? zicem c? partenerul t?u spune glume deocheate, pe care tu le gu?ti ?i ?i se par de-a dreptul amuzante, ba chiar este un sport pe care îl practici ?i tu din când în când. Dac? prietenele tale încep s? î?i sublinieze c? e lipsit de bun sim? ?i c? ar trebui s? te gânde?ti de dou? ori înainte de a-l lua de b?rbat, nu le lua în seam?. Dac? b?rbatul de lâng? tine e pe gustul t?u, prietenele ar trebui s? te sus?in?. Dac? insist? cu astfel de critici, p?streaz? distan?a. S-ar putea s? nu aib? tocmai cele mai bune inten?ii.

2. Sunt singure de prea mult timp
Dac? prietenele tale nu ?i-au g?sit înc? sufletul pereche, s-ar putea s? î?i doreasc? s? te p?c?leasc? s? petreci mai mult timp în compania lor decât a prietenului t?u. Nu face gre?eala de a c?dea în capcana lor. Probabil c? se simt singure sau sunt chiar geloase pe tine pentru c? ai reu?it s? îl g?se?ti pe b?iatul potrivit. Stabile?te limite clare ?i zile în care s? petrece?i “ca fetele”. În rest, nu le permite s? î?i bage nasul în rela?ia voastr?. Nu pot fi obiective din moment ce to?i b?rba?ii care le-au trecut pragul fie n-au fost destul de buni, fie au fost nesim?i?i, b?d?rani ?i câte ?i mai câte!

3. Nu-?i cunosc iubitul
Au auzit câte ceva despre el de la tine, dar nu-l cunosc prea bine ?i deja sar la concluzii, de?i nu l-au v?zut niciodat?? Ca s? pui cap?t tentativei lor de a-?i sabota rela?ia, po?i programa o sear? în care s? ie?i?i în ora? cu to?ii ?i s? le oferi ?ansa de a se cunoa?te. Dac? insist? s? î?i sublinieze aspectele negative, de?i el s-a comportat exemplar, e cazul s? p?strezi distan?a.

4. Nu ?in cont de nevoile tale
Prietenele tale au impresia c? ?tiu cel mai bine ce tip de b?rbat ?i se potrive?te, iar partenerul t?u nu se încadreaz? deloc în tipar. Prin urmare, te tot streseaz? c? “po?i mai bine de atât”. Problemele apar când tu e?ti mul?umit? cu ce ai ?i ?tii c? el este b?rbatul care te face s? te sim?i bine, te ajut? s? înflore?ti armonios ?i te las? s? fii tu îns??i, iar prietenele refuz? s? vad? acest lucru, doar pentru c? el nu se încadreaz? în acel ideal pe care ?i l-au imaginat pentru tine. Explic?-le c? dac? tu e?ti fericit?, atunci ?i ele ar trebui sa fie fericite pentru tine.

Comentarii

comentarii