Află ce a transmis primarul municipiului despre modernizarea pieţei din vale!

dumitru pantazi (1)Primarul Dumitru Pantazi a afirmat faptul c? modernizarea pie?ei din zona vale a ora?ului nu va începe în acest an. Motivul este reprezentat de faptul c? banii care vor fi aloca?i în 2016 vor fi pentru întocmirea studiului de fezabilitate ?i pentru proiectul tehnic.

Suma cuprins? în proiectul de buget este 250.000 lei. Cele dou? studii ar urma s? fie realizate de c?tre o firm?, hospital care va fi stabilit? în urma unei proceduri de achizi?ie. ”Avem prev?zut în proiectul de buget, remedy pe lista de investi?ii, pentru pia?a vale s? întocmim studio de fezabilitate ?i proiectul tehnic, dup? care s? facem procedura de achizi?ie a lucr?rilor. Sper?m ca pân? în toamn? aceast? firm? s? rezolve problema, iar ulterior prin procedur? de achizi?ie s? încheiem contractul de lucr?ri”, ne-a declarat Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pa?cani.

Despre un amplu proiect de modernizare a pie?ei se discut? înc? de acum doi ani. Nu de pu?ine ori, viceprimarul Vasile Axinte a sus?inut c? se dore?te ?i la Pa?cani o pia?? asem?n?toare celei din Vaslui, dar banii aloca?i au fost doar pentru studiu ?i proiectare, nimic altceva. Din luna februarie când a fost aprobat Bugetul Municipiului, nu s-a reu?it întocmirea documenta?iei în vederea desemn?rii firmei care se ocup? de studii ?i proiectare.

Acum primarul vorbe?te despre investi?ii ce ar putea demara în 2017. ”Dup? calculele mele, pe la sfâr?itul anului ar trebui s? ne ocup?m de lucr?ri, dac? nu, cel mai târziu în prim?vara anului 2017. În acest moment documenta?ia, referatul ?i caietul de sarcini se afl? la Compartimentul Achizi?ii, pentru achizi?ia firmei care s? întocmeasc? studiul de fezabilitate ?i proiectul tehnic”, a mai spus Pantazi.

Procesul de modernizare a pie?elor din Pa?cani este unul care d? mari b?t?i de cap autorit??ilor, indiferent de cine a condus municipiul. De ani de zile, pie?ele sunt cele mai profitabile servicii, dar administra?ia local? nu d? semne clare c? î?i dore?te s? le reorganizeze.

Sursa

Comentarii

comentarii