Află numele celui mai bine plătit medic de familie din Pașcani

Medici FamilieCâ?iva medici din Ia?i pot afirma c? se apropie de lefurile încasate de colegii din alte ??ri ale Uniunii Europene.

Medicii respectivi sunt o categorie favorizat? în breasl? ?i invidiat? de majoritatea doctorilor din Ia?i. Num?rul medicilor de familie din jude?ul Ia?i care sunt în contract cu Casa de Asigur?ri de S?n?tate (CAS) se apropie de 450.

Fiecare medic de familie prime?te lunar bani de la CAS în func?ie de num?rul pacien?ilor înscri?i pe list? la cabinetul medical individual ?i serviciilor prestate. Din luna mai când intr? în vigoare noul contract cadru nu se mai pune accent pe lista de pacien?i, ampoule ci pe serviciile medicale oferite popula?iei. Modul de plat? al medicilor de familie se va modifica categoric: 20% din plata va fi efectuat? per capital, iar 80% plata per serviciu. CAS a publicat deconturile efectuate c?tre medicina primar? pe luna martie 2015.

Pe primul loc s-a clasat cabinetul medical individual dr. Iulia Movileanu din municipiul Pa?cani. Medicul de familie a primit cel mai mare buget de la Casa de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i, 16.102 lei. Pe locul doi se situeaz? dr. Elena Cr?can?, medic de familie în comuna ie?ean? Schitu Duca. Aceasta a primit deconturi în valoare de 15.939 lei, urmat? îndeaproape de dr. Ionela Dimov cu 15.724 lei care de?ine un cabinet medical individual în localitatea ie?ean? Gol?e?ti. Pe locul trei se claseaz? medicii de familie Elena Mitrea, din comuna ie?ean? B?l?a?i, care a primit 14.983 lei ?i Maria Pintilie, din R?duc?neni cu 14.458 lei. Atât medicul de familie Elena Cr?can?, cât ?i dr. Maria Pintilie, dar ?i dr. Ionela Dimov se men?in de luni de zile în acest top al celor mai bine pl?ti?i medici din Ia?i. Înc? ?apte doctori din medicina primar? au încasat în luna martie 2015 între 13.000 ?i 14.000 lei, ace?tia situându-se pe un loc patru.

De asemenea, din cei 441 medici, 129 au ob?inut venituri cu sume cuprinse între 10.000 ?i 13.000 lei. Veniturile acestor medici sunt mult superioare colegilor din spitalele publice, de exemplu. S-ar putea ca acest clasament s? arate altfel, dup? ce începând din aceast? lun? medicii de familie vor primi 80% din buget pe servicii medicale.

Sursa

Comentarii

comentarii