Află cine reprezintă zona Moldovei la faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar

Miron CostinLa F?lticeni, clinic în perioada 8-10 mai s-a desf??urat etapa interjude?ean? la fotbal primar a Olimpiadei Na?ionale a Sportului ?colar, medical câ?tig?toarea urmând s? reprezinte zona Moldovei la faza na?ional?.

La startul competi?iei s-au aliniat câ?tig?toarele de la fazele jude?ene din Moldova, unde Ia?ul a fost reprezentat de echipa Liceului Teoretic “Miron Costin” Pa?cani, coordonat? de c?tre profesorul Mihai B?nil?.

Dup? prima zi de competi?ie, elevii Liceului Teoretic “Miron Costin” au reu?it s? câ?tige grupa, învingând Liceul cu Program Sportiv Boto?ani ?i Liceul cu Program Sportiv Neam?, calificându-se astfel în finala de duminic?, 10 mai.

Dac? în finala mic? dintre reprezentanta jude?ului Neam? ?i reprezentanta jude?ului Vaslui, a reu?it s? se impun? cu 4-0 echipa din jude?ul Neam?, în finala mare lucrurile au fost mult mai strânse.

Echipa gazd?, reprezentanta jude?ului Suceava, ?i-a vândut scump pielea contra celor de la Liceul Teoretic “Miron Costin” Pa?cani, scorul la cap?tul celor doua reprize fiind 0-0. Dup? executarea loviturilor de departajare a reu?it s? câ?tige echipa din municipiu, care urmeaz? s? reprezinte la faza na?ional? zona Moldovei.

 Olimpiada Na?ional? a Sportului ?colar, faza na?ional?, va avea loc la Br?ila.

Sursa

Comentarii

comentarii