Află cum poţi depăşi traumele emoţionale

trauma-psihicaDe zeci de ani, shop rela?ia dintre factorii sociali ?i s?n?tatea mental? a fost în centrul aten?iei multor speciali?ti de renume din lumea medical?. Pe aceast? tem?, mai bine de 20 de ani, profesorul Peter Kindermann de la Universitatea din Liverpool a realizat numeroase studii statistice ?i a ajuns la concluzia c? genetica influen?eaz? destul de pu?in s?n?tatea mental? a semenilor no?tri în raport cu stilul nostru de via??, cu factorii sociali sau cu educa?ia primit?. 

Consilierea psihologic?  este un mare ajutor  oamenilor traumatiza?i

Pentru persoanele care se confrunt? cu traume emo?ionale, care sunt marginaliza?i de societate din motive financiare sau care nu rezist? la ritmul competitiv din via?a de zi cu zi, consilierea psihologic? reprezint? cel mai bun ajutor pentru aceste persoane. Totodat?, gestionarea ra?ional? a dependen?ei de internet, de jocuri pe calculator sau a consumului de alcool ?i de droguri ar reduce  în mod spectaculos  (mai mult de jum?tate) cazurile sociale care au nevoie de ajutorul psihiatrilor.

 Mul?i dintre cei care se confrunt? cu aceste probleme, evit? apelarea la un medic specialist, care îi poate ajuta s? dep??easc? impasurile pe care le au în via??. Ai curajul s? apelezi cu încredere la medicii speciali?ti!

Sursa

Comentarii

comentarii