Afterschool la școlile din Pașcani

imagesÎncepând din toamn?, pills dou? unit??i de înv???mânt vor organiza cursuri afterschool pentru elevi, sales dup? programul ?colar. Este vorba despre ?colile gimnaziale “Iordachi Cantacuzino” din Pa?cani ?i cea din suburbia Gâ?te?ti.

Potrivit deciziei Consiliului de Administra?ie, stomach ?colile î?i vor extinde activit??ile cu elevii dup? orele de curs, asigurând, timp de câteva ore, condi?ii de înv??are, recreere, sport, supraveghere ?i protec?ia propriilor elevi sau pre?colari.

La nivel jude?ean, lista aprobat? de c?tre Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i pentru programul “?coal? dup? ?coal?” cuprinde 78 de unit??i ?colare din Ia?i, Pa?cani, Târgu Frumos, Hârl?u, dar ?i comunele din jude? cum ar fi Valea Seac?, H?l?uce?ti, Lespezi, Ruginoasa sau Mogo?e?ti Siret.

Sursa

Comentarii

comentarii